Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

7 funcions del president de la Comunitat de Propietaris

maig 23, 2022 | Comunitats, Últimes entrades

Per a la gran majoria dels propietaris, ser president de la comunitat de propietaris és un autèntic marró, un tràmit obligatori de 365 dies que desitgen que s’acabi com més aviat millor i passar de puntetes durant l’any de mandat. En canvi, per a altres, ser president de la comunitat de propietaris suposa una bona oportunitat de millorar la situació de la finca, fer canvis pel bé comú de tots els veïns, una autèntica prova de compromís. Si t’ha tocat ser president de la teva comunitat de propietaris, saps quines són les funcions del president de la Comunitat de Propietaris?

Tal com indica l’article 13 de la Llei de propietat horitzontal:

El President és un copropietari que ostenta legalment la representació de la Comunitat, en judici i fora d’ell, en tots els assumptes que l’afectin.

Administrador de comunitats Barcelona

A Grup Solfinc oferim tots els serveis perquè no t’hagis de preocupar de res.

Dit això, aquestes són 7 de les principals funcions de del president de la comunitat de propietaris:

1. Requerir el cessament d’activitats molestes

En cas que un veí realitzi activitats prohibides o molestes (sorolls, escombraries, fumar en espais comuns, ús indegut de les instal·lacions…), serà responsabilitat del president de la comunitat de veïns, bé per iniciativa pròpia oa petició de qualsevol dels propietaris i/o inquilins, requerir el cessament d’aquestes activitats, sota l’advertència d’iniciar les accions judicials que siguin procedents. Tot i que pugui resultar una acció desagradable, és responsabilitat del president.

funcions del president de la Comunitat de Propietaris

2. Convocatòria de Junta de Propietaris

Serà responsabilitat del president de la comunitat de propietaris convocar junta de propietaris indicant lordre del dia, el lloc, hora i data de la junta i si se celebrarà en primera o segona convocatòria. La Junta haurà de reunir-se almenys una vegada a l’any per a l’aprovació dels pressupostos i dels comptes anuals i també es podrà reunir a petició del president o quan sigui sol·licitat per una quarta part dels propietaris. Abans de la junta, heu de recollir les peticions i suggeriments dels propietaris per incloure-les en l’ordre del dia sempre que sigui procedent. A més, haurà de presidir la junta i supervisar-ne el funcionament correcte.

3. Exercir les funcions de secretari i administrador de finques

Si la comunitat de propietaris no disposa d’un secretari o administrador de finques, les funcions que realitzen aquests seran exercides pel president de la comunitat. Donada la no professionalització del president, és important disposar d’un bon Administrador de comunitats doncs, realitzen aquestes tasques diàriament i les resolen amb més facilitat i de manera més eficaç.

4. Tancament de l’acta de la Comunitat de Propietaris

El president de la comunitat haurà de tancar l’acta de la junta de propietaris incloent-hi la signatura i la del secretari (sempre que hi hagi aquesta figura) dins dels 10 dies naturals de la finalització de la reunió.

5. Representar la comunitat en la contractació d’obres i serveis

Sempre que no hi hagi un administrador de finques, el president de la comunitat de propietaris, previ acord en junta de propietaris, serà responsable de signar els contractes d’instal·lació i/o manteniment de serveis com a neteja, consergeria, jardineria, ascensors, videovigilància, etc . També serà funció del president de la comunitat la contractació de serveis de caràcter urgent per a la comunitat de propietaris com la reparació de goteres, avaries a la caldera, arranjament de telefonets, substitució de panys etc.

6. Exigir el pagament de deutes

En cas que hi hagi propietaris morosos, haurà d’exigir judicialment (previ acord a junta) el pagament dels deutes. A més, haurà de donar el vistiplau a les comunicacions i notificacions al propietari morós.

7. Representar judicialment la comunitat de propietaris

Com que la comunitat de propietaris no té personalitat jurídica pròpia i l’Administrador de Finques no la pot representar, serà el president qui la representi en toca acció judicial amb l’autorització prèvia de la junta de propietaris.

La importància d’un administrador de finques

administrador de finques BarcelonaUn cop més, cal recordar la importància de la figura de l’Administrador de Finques Col·legiat amb experiència, com Grup Solfinc, un gran administrador de comunitats a Barcelona que se centra a la gestió de la Comunitat de Propietaris a Barcelona. L’administrador de comunitats és el suport i l’aliat més gran que pot tenir el president en l’exercici de les funcions de gestió de la comunitat.

Si bé hem vist anteriorment, són diverses les funcions del president de la Comunitat de Propietaris, algunes amb certa complexitat que, si es fan per primera vegada, poden tornar-se tedioses. És per això que sempre recomanem l’ajuda d’un Administrador de Finques, no només per alliberar càrrega de treball al president, sinó per assegurar-se realitzar totes les funcions de la comunitat de la millor manera possible, evitant problemes a futur. Si voleu més informació sobre l’administració de finques, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a l’e-mail marketing@solfinc.com.

Finalment, reivindicar la importància de la figura del vicepresident, que encara que no és un càrrec obligatori, és molt recomanable per donar un cop de mà al president i representar la comunitat en cas que el president estigui absent o indisposat.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebook, Instagram o Twitter per a més contingut del sector.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...