Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Actualització important a IRPF per a Arrendaments el 2024

gen. 4, 2024 | Últimes entrades

A Solfinc, ens esforcem per mantenir els nostres clients ben informats sobre els canvis legislatius que poden afectar la seva gestió de propietats a Barcelona. Un canvi significatiu que s’acosta el 2024 és la modificació en les reduccions sobre els rendiments del lloguer a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), segons la nova Llei 12/2023 d’Habitatge.

Novetats en la reducció per lloguer d’habitatge a l’IRPF per al 2024

La nova llei 12/2023 d’habitatge, efectiva des del gener del 2024, altera la reducció aplicable als rendiments de lloguer. Els contractes de lloguer signats fins al 31 de desembre del 2023 es continuaran beneficiant d’una reducció del 60% a l’IRPF, tant al del 2023 com al dels anys següents. Tot i això, per als contractes signats a partir de l’1 de gener de 2024, s’aplicaran les noves taxes de reducció establertes per la Llei d’Habitatge.

Incentius fiscals de la Llei d’Habitatge

És important recordar que la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (Llei d’Habitatge), introdueix incentius fiscals aplicables a l’IRPF per a arrendaments d’immobles destinats a habitatge habitual a partir del gener del 2024. Si vostè, com a propietari, necessita subscriure un nou contracte de lloguer i creu que complirà els requisits per beneficiar-se de les reduccions incrementades de la nova Llei d’Habitatge, considereu la possibilitat d’esperar fins al 2024. En cas que considereu que no complireu amb aquests requisits, seria aconsellable formalitzar el contracte el 2023, per així poder aplicar la reducció del 60% i no la del 50% que estableix la nova llei quan no són aplicables reduccions incrementades.

Modulació de les reduccions a l’IRPF per al 2024

Aquesta nova llei incentiva fiscalment el lloguer d’habitatge habitual a preus assequibles mitjançant la modulació de la reducció del rendiment net. La reducció general passarà del 60% al 50% per als nous contractes, però s’introduiran taxes de reducció incrementades en certes condicions.

Reduccions incrementades

Concretament, la nova llei preveu les reduccions següents, incompatibles entre elles, i que s’apliquen en l’ordre següent:

  1. Reducció del 90%: Aplicable si es formalitza un nou contracte d’arrendament a una zona de mercat residencial tensionat, amb una renda inicial reduïda en més d’un 5% respecte del contracte anterior.
  2. Reducció del 70%: S’aplica si l’arrendatari és una administració pública o entitat sense ànim de lucre que destini l’immoble a habitatge social, o si l’arrendatari té entre 18 i 35 anys i és la primera vegada que es lloga l’habitatge.
  3. Reducció del 60%: Per a contractes on s’hagin executat obres de rehabilitació els dos anys anteriors a la seva formalització.

Consideracions importants

  • Aquestes reduccions no són aplicables si la renda inicial del contracte excedeix els límits establerts a la Llei d’Arrendaments Urbans.
  • Les reduccions només s’apliquen als rendiments voluntàriament declarats abans de qualsevol procediment de verificació.

Règim transitori

S’introdueix una disposició transitòria a la Llei de l’IRPF, mantenint la reducció del 60% per als contractes de lloguer signats abans del 26 de maig de 2023.

A Solfinc, entenem que els canvis a les reduccions fiscals de l’IRPF per als arrendaments d’habitatges poden generar dubtes i certa incertesa. La Llei d’Habitatge 12/2023 introdueix una sèrie de modificacions significatives que poden influir en la seva estratègia d’arrendament a partir del 2024. És important considerar com aquestes noves regulacions afectaran les seves decisions, ja sigui contemplant la formalització d’un nou contracte de lloguer o mantenint els existents.

Com a administrador de finques de confiança a Barcelona, el nostre equip està preparat per guiar-lo a través d’aquests canvis. Si teniu preguntes sobre com aquestes modificacions a les reduccions fiscals de l’IRPF poden afectar les vostres propietats de lloguer, o necessiteu assessorament per planificar les vostres decisions d’arrendament de cara a l’any vinent, no dubteu en contactar amb nosaltres.

A Solfinc, estem compromesos a brindar-li la claredat i el suport necessari per prendre decisions informades i rendibles. Som aquí per resoldre tots els dubtes i ajudar-lo a navegar pel canviant panorama fiscal del sector immobiliari. La seva tranquil·litat i èxit en la gestió de les propietats són la nostra màxima prioritat.

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...