Actualització de fitxes sobre normativa de prevenció d’incendis en comunitats de veïns

abr. 4, 2023 | Comunitats

La seguretat és una de les preocupacions principals de qualsevol comunitat de veïns, per la qual cosa l’actualització de les fitxes sobre la normativa de prevenció d’incendis és una notícia excel·lent per a aquells que viuen en edificis residencials. En aquest bloc, explicarem les novetats principals d’aquestes fitxes, que se centren en la intervenció en edificis existents i en la documentació tècnica necessària per a la revisió dels serveis de bombers.

Fitxa 1.10: Intervenció en edificis existents

L’actualització de la Fitxa 1.10 Intervenció Edificis existents consisteix en l’aclariment de les mesures compensatòries d’aplicació als elements d’evacuació a les intervencions en els edificis existents.

Entre les novetats més destacades de la normativa de prevenció d’incendis, es flexibilitza l’exigència de crear un espai de circulació comú previ a l’accés a la caixa d’escala quan aquest nou espai pugui donar accés a una única entitat.

S’indica l’excepció d’aplicar aquestes mesures compensatòries, sota certes condicions, quan l’actuació suposi recuperar l’ús residencial d’habitatge ja aprovat en una llicència anterior.

Fitxa 1.17: Documentació Tècnica necessària per a la revisió dels serveis de bombers

Per part seva, la Fitxa 1.17 : Documentació tècnica per a informe de Bombers es centra en la documentació tècnica necessària per a la revisió dels serveis de bombers. S’hi indiquen els supòsits en què el Servei de Prevenció d’Incendis de l’Ajuntament de Barcelona hagi d’emetre un informe preceptiu als expedients de sol·licitud de llicències.

S’indiquen els supòsits en què el Servei de Prevenció d’Incendis de l’Ajuntament de Barcelona hagi d’emetre un informe preceptiu als expedients de sol·licitud de llicències.

S’especifica la documentació necessària, sense la qual no se n’acceptarà, amb tots els punts indicats per a la memòria tècnica i els plànols necessaris.

Així mateix, hi ha un annex 1 amb la justificació de la capacitat corresponent a les amplades de les escales i un annex 2 amb el contingut mínim dels projectes d’urbanització per a la revisió del Servei de Prevenció d’Incendis de l’Ajuntament de Barcelona.

En resum, l’actualització de les fitxes sobre la normativa de prevenció d’incendis és una notícia excel·lent per a les comunitats de veïns, ja que els permet estar al dia amb les mesures de seguretat que han d’aplicar als edificis. A més, aquestes novetats reforcen la importància de tenir professionals especialitzats en la matèria, que puguin assessorar i garantir el compliment de les normatives en tot moment.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

És obligatori tenir extintors a la comunitat de propietaris?

És obligatori tenir extintors a la comunitat de propietaris?

La seguretat en una comunitat de propietaris és una responsabilitat compartida, i els extintors tenen un paper crucial en la protecció de tots els residents. Ja tractem en un article anterior la normativa de la protecció contra incendis als pàrquings. En aquest...