Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

L’administrador de finques, una figura fonamental per tenir una comunitat de propietaris sostenible

oct. 3, 2022 | Comunitats, Últimes entrades

Un administrador de finques col·legiat és un professional que presta serveis d’administració i assessorament a propietaris d’immobles, per tant, el seu paper és vital de cara a la ciutadania i, més concretament, en el procés de sostenibilitat de les ciutats. És vital per fer accions com tenir una comunitat de propietaris sostenible.

La figura de l’administrador de finques col·legiat és imprescindible per a la gestió de béns immobles, siguin rústics o urbans, ja que és el que s’encarrega de prestar serveis d’administració i assessorament  als propietaris, administrant-ne els lloguers i portant al dia les comunitats de propietaris .

administrador de finques a Barcelona

Aquests professionals són, en definitiva,  imprescindibles per a la vida de la ciutadania , ja que desenvolupen una activitat de gran valor socioeconòmic. De fet, un dels objectius principals és  garantir la qualitat de vida a les llars  i, amb ella, assegurar l’accés a un habitatge de qualitat.

Bàsicament, un administrador de comunitats és una peça fonamental per informar les comunitats de propietaris , fent valoracions, buscant informació, organitzant reunions o redactant els acords en una acta. És coneixedor de les normes relacionades amb l’administració de comunitats i trasllada la informació de manera fàcil i entenedora  perquè, en conjunt, es duguin a terme decisions per al benestar de cada finca.

COM POT AJUDAR UN ADMINISTRADOR DE FINQUES A SER UNA COMUNITAT DE PROPIETARIS SOSTENIBLE?

Un dels principals focus actuals en la millora d’immobles és la seva  adaptació per ser una comunitat de propietaris sostenible . En aquest sentit, els administradors de finques juguen un paper primordial de cara a millorar les condicions dels propietaris, accedir a subvencions, com ara les ajudes actuals dels  Fons Europeus Next Generation , i plantejar les obres necessàries.

Els administradors de finques assessoren la comunitat dels requisits per poder obtenir subvencions, cosa prioritària per aconseguir ser una comunitat de propietaris sostenible. Aquests ajuts poden ser, per exemple, els ajuts dels Fons Europeus Next Generation

comunitat de propietaris sosteniblePer això, se segueixen nombrosos passos coordinats sempre per un d’aquests professionals qualificats. El primer és  identificar els potencials beneficiaris,  analitzant i investigant els edificis dels seus clients que reuneixin les característiques adequades per aconseguir ajuts per aspectes com l’antiguitat, les  necessitats de rehabilitació o millora en instal·lacions i l’accessibilitat , entre d’altres.

Després d’aquesta primera valoració, és el moment d’  una preanàlisi de viabilitat, on, juntament amb un arquitecte aparellador, s’estudiarà el  potencial de millora de demanda energètica de l’edifici , la ubicació, el rang d’ajudes segons la ubicació, l’estudi de costos estimats de les millores i la identificació de les necessitats de l’immoble, a més de la distribució daquests costos entre propietaris i els calendaris de pagaments.

UNA FIGURA IMPRESCINDIBLE

Si després de fer aquests passos preliminars s’observa que aquestes millores són viables, l’administrador de finques passarà a  celebrar la primera junta de propietaris.  Hi exposarà al president de la comunitat aquesta preanàlisi, convocarà la junta i, juntament amb el tècnic competent, explicarà el seu treball de recerca i viabilitat. Després d’aclarir dubtes,  redactarà l’acta  notificant-ne també els acords,  treballarà a la sol·licitud d’ajudes  per al Llibre de l’Edifici  i sol·licitarà pressupostos  d’obra.

Un administrador de finques estudiarà i negociarà les opcions de finançament representant les comunitats de propietaris

comunitat de propietaris sostenibleDesprés d’aquesta primera junta, l’administrador de finques estudiarà i negociarà opcions de finançament i  prepararà la presentació del projecte d’actuacions.

Arriba aleshores el moment d’una segona junta per aconseguir la comunitat de propietaris sostenible. L’administrador de finques presentarà i explicarà als propietaris el projecte d’actuacions necessàries , aclarirà dubtes i gestionarà la presa d’acords de l’execució de pressupostos, la sol·licitud de finançament, la recaptació dels imports i la sol·licitud d’ajuts per a la rehabilitació. Després de tot això, redactarà lacta i notificarà els acords.

PAS A L’ACCIÓ

Després que la comunitat de propietaris adopti els acords necessaris, l’administrador de finques passarà a treballar per arrencar actuacions per aconseguir l’objectiu de ser una comunitat de propietaris sostenible. En aquesta fase, redactarà els contractes de l’obra i dels tècnics ; prepararà la documentació per al finançament i per a la sol·licitud dajuts; identificarà casos de vulnerabilitat; emetrà cobraments i reclamarà derrames; gestionarà el finançament de l’obra, pagant a proveïdors per certificacions i controlant el flux de caixa, a més de  justificar les necessitats de tresoreria ; es sol·licitaràn les llicències; seguirà el ritme i l’execució de les obres, a més de gestionar les incidències i els imprevistos durant aquestes; i controlarà, juntament amb el tècnic, l’execució i l’acabament de l’obra.

Com a fermall final, l’administrador de finques s’encarregarà de  justificar les obres a efectes de les subvencions, convocant, assistint i justificant la redacció de l’acta , així com la notificació d’acords si existissin juntes extraordinàries; farà les declaracions fiscals pertinents; i emetrà certificats fiscals per a possibles deduccions de l’IRPF.

Un administrador de finques col·legiat és, en definitiva, una  figura impradministrador de finques col·legiat escindible que s’encarrega de trobar, aplicar i seguir les actualitzacions en sostenibilitat mediambiental  que cada immoble necessita, trobant la forma idònia de dur a terme aquestes millores i cercant, si és possible, els ajuts corresponents perquè aquestes millores no repercuteixin en un gran cost per als propietaris.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web. D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram Twitter per a més contingut del sector.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...