Ajudes extraordinàries per a empreses amb ERTO

febr. 17, 2021 | Últimes entrades

S´ha publicat en el DOGC de 8 de febrer de 2021 la Resolució mitjançant la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes extraordinàries a les petites empreses i microempreses en situació d’expedients de ERTO.

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en ERTO de les petites empreses, microempreses i les cooperatives.

L’ajut consistirà en 2.000 € per treballador en situació d’ERTO, a 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 € per empresa beneficiària. El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència competitiva. El tràmit per demanar l’ajut s’obrirà el dilluns 15 de febrer fins al dia 22 de febrer de 2021.

Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions les micro i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) actiu a data de 31 de gener de 2021 :

  • Petita empresa: menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.
  • Microempresa: menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.
  • Coperatives: amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.

Queden excloses:

  • Els autònoms a títol individual.
  • Les empreses que es troben participades en més d’un 50% per capital públic.

Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents com les obligacions regulades en aquesta Resolució.

Les sol·licituds han de presentar-se telemàticament segons el model normalitzat que pots trobar en els següents enllaços: (http://canalempresa.gencat.cat), o (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Per a més informació podeu visitar la web del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.

D’altra banda, segueix el nostre contingut al BlocFacebook, Instagram o Twitter per a més contingut del sector.

El risc que té posar un pis en lloguer de temporada

El risc que té posar un pis en lloguer de temporada

A Espanya, l'oferta de lloguer de temporada ha experimentat un creixement notable els últims mesos, coincidint amb l'entrada en vigor de la Llei d'Habitatge. Aquesta alternativa a l'arrendament tradicional ha representat el 10% de totes les cases al mercat el tercer...