Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Quines ajudes en habitatge hi ha per a les persones amb discapacitat?

març 4, 2024 | Últimes entrades

A Solfinc, la teva agència immobiliària a Barcelona, comprenem la importància de garantir que tots tinguin accés a una llar adequada i confortable, especialment aquelles persones amb discapacitat que enfronten desafiaments únics en el seu dia a dia. Per això, ens dediquem a oferir informació valuosa sobre les diverses ajudes en habitatge disponibles per a persones amb discapacitat, amb l’objectiu de facilitar el seu camí cap a la independència i el benestar. Des de subvencions i programes d’adaptació d’habitatges fins a opcions de finançament especialitzat, el nostre article busca ser una guia essencial que il·lumini les oportunitats i recursos als quals es poden acollir individus i famílies en aquesta situació, assegurant que el dret a un habitatge digne sigui una realitat accessible per a tots.

Importància de les ajudes per a persones amb discapacitat

La importància de les ajudes per a persones amb discapacitat en l’àmbit de l’habitatge cobra una dimensió crítica a Espanya, on més de quatre milions d’individus viuen amb alguna forma de discapacitat física, sensorial o psíquica, d’acord amb els últims informes de l’Observatori Estatal de la Discapacitat. Aquest significatiu segment de la població s’enfronta a barreres quotidianes que van més enllà de les dificultats habituals en el mercat de l’habitatge, com ara l’accessibilitat dins de les seves llars o la ubicació dels mateixos en entorns adaptats a les seves necessitats específiques. Les ajudes disponibles en la compra i lloguer d’habitatges no només representen un suport financer, sinó que també promouen la igualtat d’oportunitats i el dret a una vida independent i digna per a aquestes persones. En enfocar-nos a facilitar l’accés a aquestes ajudes, contribuïm a construir una societat més inclusiva que reconeix i respon a les necessitats de tots els seus membres.

Abast de les ajudes en habitatges

Les ajudes en domicilis per a persones amb discapacitat abasten diversos aspectes, des de l’adaptació dels espais per a garantir l’accessibilitat fins a la promoció d’habitatges específics destinats a aquest col·lectiu. Aquestes mesures busquen oferir entorns habitables que s’ajustin a les necessitats particulars de cada individu.

Requisits per a sol·licitar les ajudes

Per a accedir a les ajudes en domicilis per a persones amb discapacitat, és necessari complir uns certs requisits que solen estar relacionats amb la condició de discapacitat del sol·licitant, els seus ingressos i altres variables. Aquests requisits busquen garantir que les ajudes arribin als qui més les necessiten.

 1. Edat i condició: Les ajudes estan dirigides a persones majors de 65 anys o a aquelles que presentin algun tipus de discapacitat. Aquesta mesura busca protegir els segments més vulnerables de la nostra societat, assegurant el seu benestar i autonomia.
 2. Propietat i patrimoni: És requisit no posseir cap domicili en propietat i mantenir un patrimoni total inferior a 200.000 euros. Aquest criteri pretén prioritzar a individus i famílies que no disposen de recursos o actius significatius.
 3. Ingressos: Els ingressos anuals de la persona sol·licitant no han de superar 4 vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), situat en 7.200 euros anuals distribuïts en dotze pagues per a l’any 2024. Aquest llindar s’ajusta a 5 vegades l’IPREM per a persones amb paràlisi cerebral, malaltia mental, discapacitat intel·lectual o del desenvolupament amb un grau superior al 33%, i discapacitat física o sensorial amb un grau superior al 65%.
 4. Preu del lloguer: El cost del lloguer no ha d’excedir els 9,5 euros per metre quadrat, garantint així que les ajudes es destinin a cases accessibles financerament.
 5. Quantia de l’ajuda: L’ajuda proporcionada pot aconseguir fins als 400 euros per metre quadrat útil, oferint un suport econòmic significatiu per a cobrir les despeses d’habitatge.

És important tenir en compte que, a més d’aquests requisits generals, cada comunitat autònoma a Espanya pot establir condicions addicionals o particulars concorde a les seves polítiques d’habitatge local. Per això, per a obtenir informació detallada i específica sobre les ajudes addicionals al Pla Estatal d’Habitatge 2022-2025, es recomana visitar el lloc web oficial de la comunitat autònoma corresponent. Aquest pas és fonamental per a comprendre a fons l’abast de les ajudes disponibles i com procedir adequadament en la sol·licitud d’aquestes, assegurant així l’accés als recursos necessaris per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

Habitatges públics per a discapacitats

Els habitatges protegits ofereixen una alternativa residencial especialment dissenyada per a persones amb discapacitat. Aquests habitatges solen comptar amb beneficis addicionals, com un percentatge reservat per a aquest col·lectiu i determinades facilitats en termes d’accés i grandària dels habitatges.

Percentatge reservat per a persones amb discapacitat

La reserva d’un percentatge d’habitatges protegits per a persones amb discapacitat assegura que existeixi una oferta residencial adaptada a les necessitats d’aquest col·lectiu. Aquesta mesura contribueix a garantir la inclusió i la igualtat d’oportunitats en l’accés a una casa.

 • Existeix un percentatge d’habitatges protegits, que sol ser del 3%, reservats per a persones amb discapacitat, la qual cosa facilita el seu accés a un domicili adequat.
 • A més, aquestes residències solen comptar amb beneficis addicionals, com una grandària major per a garantir la comoditat de les persones amb discapacitat. Generalment, els immobles qualificats per a aquestes ajudes tenen un límit de 90 metres quadrats de superfície útil. No obstant això, beneficiaris amb un grau de discapacitat del 33% o superior tenen l’opció d’accedir a cases de fins a 108 metres quadrats.
 • Un benefici significatiu és l’aplicació d’un IVA superreduït del 4% en l’adquisició d’aquests habitatges, la qual cosa suposa un estalvi considerable per a les persones amb discapacitat.

Requisits d’accés als habitatges protegits

Per a accedir a un habitatge protegit destinat a persones amb discapacitat, és necessari complir amb uns certs requisits i condicions establerts. Alguns dels aspectes a considerar inclouen:

 • No posseir una altra propietat en el moment de sol·licitar l’habitatge protegit.
 • Utilitzar l’habitatge com a residència habitual i permanent, complint amb els termes i condicions establerts en el contracte d’arrendament o compra.
 • Estar empadronat en la localitat corresponent on es troba el domicili protegit, demostrant així una vinculació amb la comunitat.

Ajudes per a adaptació i accessibilitat de la llar

Subvencions del Pla Estatal d’Habitatge

Les subvencions del Pla Estatal d’Habitatge busquen facilitar l’adaptació dels habitatges a les necessitats específiques de les persones amb discapacitat. Aquestes ajudes són fonamentals per a garantir l’accessibilitat i la comoditat en la llar, permetent a les persones amb discapacitat desembolicar-se de manera autònoma en el seu habitatge.

Les subvencions destinades a la millora de l’accessibilitat de la llar permeten realitzar reformes i ajustos en els espais perquè siguin accessibles per a persones amb discapacitat. Aquestes mesures inclouen l’eliminació de barreres arquitectòniques i la instal·lació de dispositius que facilitin la mobilitat i el confort. Persones amb discapacitat tenen dret a subvencions del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, rebent fins a 17.000 euros per a rehabilitar la seva llar, sempre que el resident demostri tenir un grau de discapacitat del 33% o més (per a discapacitats psíquiques o intel·lectuals) o del 65% d’ara endavant (per a discapacitats físiques o sensorials).

Facilitats per a l’adaptació d’habitatges a necessitats específiques

 • Les ajudes inclouen la instal·lació de rampes d’accés, ascensors adaptats, portes àmplies i altres modificacions estructurals necessàries per a garantir l’accessibilitat en la llar.
 • A més, es contemplen ajudes per a l’adaptació de banys i cuines, amb l’objectiu de facilitar l’ús diari d’aquests espais a les persones amb discapacitat.
 • Les subvencions també poden cobrir la instal·lació de sistemes de suport en la llar, com a barres de subjecció, alarmes d’emergència i altres dispositius que millorin la seguretat i l’autonomia de les persones amb discapacitat.

Les subvencions per a l’adaptació i accessibilitat de la llar són una altra eina important per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Aquestes ajudes busquen facilitar l’adaptació dels espais per a garantir la comoditat i l’autonomia dels individus en la seva vida diària.

Ajudes al lloguer per a persones amb discapacitat

Les ajudes al lloguer per a persones amb discapacitat són una part fonamental del Pla Estatal d’Habitatge 2022-2025, aprovat mitjançant el Reial decret 903/2022, de 25 d’octubre. Aquestes ajudes busquen facilitar l’accés a habitatges adaptats per a persones amb discapacitat, fomentant així la inclusió i l’autonomia d’aquest col·lectiu.

Objectius del Pla Estatal d’Habitatge 2022-2025

El principal objectiu d’aquestes ajudes és promoure la promoció d’habitatges adaptats per a persones amb discapacitat, garantint que comptin amb les instal·lacions i serveis necessaris per al seu benestar i comoditat. L’apartat “Programa de foment d’habitatges per a persones majors i persones amb discapacitat” inclou ajudes al lloguer dirigides a majors de 65 anys i persones amb discapacitat. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana assenyala que el propòsit és impulsar la creació i rehabilitació d’habitatges per a oferir-les, per un mínim de 40 anys, en lloguer o cessió d’ús a aquest grup, assegurant que comptin amb instal·lacions i serveis comuns adequats.

Llindar d’ingressos i requisits per a sol·licitar les ajudes

 • El Pla Estatal d’Habitatge estableix un llindar d’ingressos que varia segons el grau de discapacitat de la persona. Per a sol·licitar ajudes al lloguer, el límit d’ingressos establert és fins a quatre vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), situat en 7.200 euros anuals repartits en dotze pagues per a 2024. Per a individus amb paràlisi cerebral, malalties mentals, discapacitats intel·lectuals o del desenvolupament per sobre del 33%, i discapacitats físiques o sensorials superiors al 65%, aquest límit s’incrementa a cinc vegades l’IPREM.
 • Per a poder sol·licitar aquestes ajudes, és necessari complir amb uns certs requisits, com estar empadronat en la localitat corresponent i no disposar d’una propietat en propietat.

En conclusió, les ajudes en habitatge per a persones amb discapacitat representen un pilar fonamental per a garantir la seva inclusió i autonomia dins de la nostra societat. Des de Solfinc, ens comprometem a acompanyar als nostres clients en el procés d’identificar i sol·licitar aquestes ajudes, amb la finalitat de facilitar l’accés a habitatges adequats, segures i confortables. Entenem la importància d’una llar adaptada a les necessitats de cada individu i treballem perquè trobar-ho sigui una realitat assolible. Si estàs buscant més informació o necessites assistència en aquest procés, no dubtis a contactar-nos. Junts, podem construir un entorn més inclusiu, començant pel lloc que anomenem llar.

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

A Solfinc, sabem que la seguretat i el bon funcionament dels ascensors a la teva comunitat són essencials. Els nostres administradors de comunitats estan sempre al dia amb les últimes normatives i regulacions per assegurar-te la millor gestió. El passat 1 de juliol va...

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Vendre un pis de manera ràpida i obtenir el millor preu possible pot ser tot un desafiament, però amb les estratègies adequades, és totalment assolible. En aquest article, explorarem consells efectius que t'ajudaran a optimitzar el procés de venda, assegurant els...