Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Cada cop més propietaris volen recuperar l’habitatge llogat

març 13, 2023 | Lloguer, Patrimoni

La durada més gran dels contractes i els límits en l’actualització de la renda al 2% que va aprovar el Govern fa just un any estan tenint un impacte directe al mercat de l’arrendament, fent que cada vegada més propietaris vulguin recuperar l’habitatge arrendat.

Aquests dos factors estan provocant que cada cop més propietaris vulguin finalitzar el lloguer dels seus habitatges abans d’hora i que estiguin augmentant les causes de necessitat que preveu la llei per poder recuperar els seus immobles.

Si abans dels recents canvis normatius, que han beneficiat els llogaters en perjudici dels propietaris, els arrendadors tenien algun dubte de recuperar lhabitatge per al seu ús propi o per a algun familiar en primer grau de consanguineïtat, ara ho tenen clar i estan executant a major mesura està clàusula que els permet recuperar el lloguer abans d’hora.

Les causes de necessitat que permeten a un propietari recuperar els immobles que té llogats abans que venci el contracte (és a dir, abans de cinc anys) vénen recollides a l’article 9.3 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU)  .

És a dir, en el marc legislatiu actual estan delimitades les raons que permeten a un arrendador, sempre que sigui persona física, recuperar l’habitatge arrendat per a ell o per als seus familiars en primer grau de consanguinitat o per al seu conjugue en separació o divorci.

Això sí, per poder-ho fer, ha d’esperar fins a la finalització del període inicial pactat, siguin els anys que siguin, desmentint així la falsa creença que, en esperar al venciment del primer any de contracte, és suficient per poder al·legar la necessitat de l’arrendador per a poder recuperar l’habitatge arrendat. I una vegada que el contracte hagi entrat en pròrroga obligatòria, comunicar-ho als llogaters amb 2 mesos d’anticipació, sempre que la causa de necessitat es pacti al contracte.

I el problema actual és que aquest tipus de conductes s’estan produint amb més freqüència. Sobretot, a partir que es limiten el dret dels arrendadors amb mesures com la pròrroga obligatòria dels arrendaments per 6 mesos, on el propietari explicava que a la finalització del contracte podia recuperar l’habitatge arrendat, però ara si l’inquilí vol, pot quedar-se a l’arrendament per 6 mesos més i això li està perjudicant.

Aquesta mesura, que en el seu moment es va anunciar com a extraordinària, s’ha estat prorrogant i per tant desvirtuant la durada dels arrendaments, recollida a l’article 9 de la LAU. Això és clarament un intervencionisme unilateral, perquè perjudica una sola de les parts del contracte, a més, sense que sigui compensada per això.

Les causes dels arrendadors per recuperar l’habitatge arrendat abans d’hora solen generar dubtes, com què fer si l’inquilí es nega a marxar de l’habitatge o què passa el propietari al·lega una causa de necessitat falsa.

Cal tenir en compte que és més senzill esperar que acabi el contracte que anar a judici en cas que l’inquilí es negui a anar-se’n. Per què? Perquè, arribada l’hora de la veritat i si l’inquilí no es vol anar de l’habitatge, el procediment per exigir el compliment d’aquesta causa, és un judici declaratiu ordinari que és lentíssim,  de manera que l’arrendador està desprotegit. 

Per això, al propietari li convé esperar que s’acabi el contracte i guanyarà temps, abans d’intentar fer fora l’inquilí per aquest motiu. El que perjudica el propietari és actualment la lentitud que hi ha als jutjats per tramitar els judicis ordinaris declaratius.

Cal tenir en compte que hi ha conseqüències per a aquells arrendadors que al·leguin la recuperació de l’habitatge amb la finalitat de canviar d’inquilí o per apujar-ne el preu.

Si en un període de tres mesos a comptar des del desallotjament de l’habitatge, l’arrendador no l’hagués ocupat, l’inquilí pot optar per tornar a entrar a l’habitatge amb un lloguer nou per 5 anys més que tingui les mateixes condicions que tenia original, a més de reclamar les despeses en què hagi incorregut pel desallotjament, o també pot optar per ser indemnitzat per una quantitat equivalent a una mensualitat per cada any que faltés per complir els 5 anys del contracte original.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

Guia completa per a comprar la teva primera llar a Barcelona

Guia completa per a comprar la teva primera llar a Barcelona

Comprar la teva primera llar a Barcelona pot ser un emocionant però també un procés complex ple de decisions importants. Des de triar la ubicació adequada fins a entendre els tràmits legals i financers, cada pas és crucial per a garantir una compra reeixida i...

Què és el home staging?

Què és el home staging?

En el competitiu mercat immobiliari de Barcelona, diferenciar-se és clau per a captar l'atenció de potencials compradors i aconseguir vendes reeixides. En aquest context, emergeix el home staging com una poderosa eina que transforma espais per a fer-los més atractius...