Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

El Suprem aclareix com actuar si un veí tanca la terrassa sense autorització de la comunitat de propietaris

març 7, 2022 | Comunitats, Últimes entrades

El meu veí tanca la terrassa sense autorització. Què puc fer? Per resoldre això, el Tribunal Suprem acaba de resoldre aquest assumpte que sol donar-se més del que preveuen algunes comunitats de propietaris. Hi ha molts veïns que decideixen tancar la seva terrassa amb o sense el consentiment de la resta de propietaris i en alguns casos també tiren murs per unir la terrassa amb la resta de la vivenda. L’Alt Tribunal recalca que és essencial que qui vulgui tancar la terrassa i annexionar-la a la casa ha de comptar amb el consentiment dels copropietaris.

En el cas resolt, el demandant va interposar la demanda contra el veí que va tancar la terrassa amb PVC i, a més, va eliminar la paret preexistent de la terrassa. El demandat va al·legar que el demandant no tenia legitimitat per interposar aquesta demanda perquè el seu parer anava en contra de la resta de veïns.

Ara el Suprem estima que la comunitat de propietaris va donar el vistiplau al tancament de la terrassa, però no a la demolició dels murs de tancament de la vivenda. Per això, condemna el veí demandat a reposar els murs demolits per annexionar habitatge i terrassa.

I, per altra banda, l’Alt Tribunal considera que el demandant sí que té dret a exercitar accions legals que competeixen a la comunitat de veïns, sempre que actuï en benefici de tots els propietaris i en defensa de l’interès sobre els elements comuns.

Els elements comuns d’un edifici

L’article 396 del Codi civil estableix que els elements comuns d’un edifici són els necessaris per al seu ús i gaudi adequat: façanes, terrasses, balcons, cobertes, escales, porteries, patis, ascensors, etc.

El manteniment dels elements comuns de l’edifici correspon a tots els copropietaris. No en va, la realització d’obres per a l’adequada conservació dels serveis i les instal·lacions comunes no requerirà acord previ de la Junta de propietaris. I tindrà caràcter obligatori per la qual cosa no es podrà oposar a la realització d’aquestes reparacions. Amb independència que siguin sol·licitades per alguns veïns o imposades per lAdministració pública.

Quines possibilitats cal modificar un element comú

En principi, sí que és possible modificar un element comú d’un edifici, però sempre que hi hagi consentiment per part de la comunitat de propietaris. Així, qualsevol alteració d’un element comú s’haurà d’acordar a la Junta de Propietaris amb la majoria legalment exigida.

El tancament duna terrassa és una actuació sobre elements comuns relativament freqüent. A Catalunya, és aplicable l’article 553-26.2b, del Codi civil, pel qual cal el vot favorable de les 4/5 parts de propietaris amb dret de vot, que han de representar alhora les quatre cinquenes parts de les quotes de participació, atès que es tracta d’adoptar un acord relatiu a innovació física en l’immoble, afectant a l’estructura o la configuració exterior, entre altres motius…

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebook, Instagram o Twitter per veure més contingut del sector.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...