Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Com denunciar un pis turístic il·legal?

maig 27, 2020 | Últimes entrades

Amb l’aparició de companyies com Airbnb, ha augmentat considerablement el lloguer de pisos turístics en molts punts del nostre país. Poder contactar amb el propietari directament de manera online ha facilitat que els propietaris puguin llogar el seu pis durant uns dies a turistes. Això ha provocat que en moltes zones hi hagi queixes dels veïns d’aquests pisos, molts dels quals no tenen llicència i són il·legals, a causa de les molèsties ocasionades pels seus inquilins.

Però… Què es considera un pis turístic il·legal?

Un pis turístic es considera il·legal quan no té les autoritzacions administratives corresponents ni està inscrit en el Registre que cada Comunitat Autònoma ha habilitat a aquest efecte.

Quina documentació s’ha de presentar per a tenir un pis turístic?

A Catalunya es considera pis turístic el que és llogat per menys de 31 dies. Els propietaris han de declarar l’activitat davant l’ajuntament o el departament de turisme de la seva Comunitat Autònoma. Si no existeix la corresponent autorització, el pis serà considerat il·legal.

El propietari ha de presentar una declaració responsable on indiqui les seves dades d’identificació i els de l’habitatge, que la mateixa disposa de cèdula d’habitabilitat i que compleix amb els requisits de la legislació vigent en cada Comunitat Autònoma.

Com es pot impedir que hi hagi un pis turístic en el teu bloc?

Els veïns que formen part de la Comunitat de Propietaris on existeixi un pis turístic, poden impedir que es realitzi aquesta activitat sempre que en els estatuts de la comunitat quedi recollida aquesta prohibició. Cal afegir, que aquesta acció necessitarà la unanimitat de tots els propietaris per a dur-se a terme.

Si malgrat la prohibició, un veí utilitza l’habitatge com a pis turístic, el president de la comunitat de propietaris podrà sol·licitar la cessació requerint al veí incomplidor que interrompi l’activitat, segons el que s’estableix en la Llei de Propietat Horitzontal. En cas que no ho faci i una vegada aprovat en junta de propietaris adoptar accions judicials, haurà d’iniciar el procediment judicial corresponent.

I si no existeix la prohibició d’un pis turístic en els estatuts de la comunitat de veïns?

Si en els estatuts no consta aquesta prohibició o no s’aconsegueix modificar, qualsevol veí que tingui constància de la il·legalitat en el desenvolupament d’aquesta activitat pot presentar una denúncia davant l’ajuntament o davant el departament de turisme perquè s’iniciï el procediment sancionador que suposi el tancament d’aquesta activitat i es pugui establir la sanció administrativa al propietari. Aquesta pot oscil·lar entre els 3.000 i els 600.000 euros.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...