Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Com pagar menys en la derrama de l’ascensor?

gen. 11, 2024 | Últimes entrades

En el món de l’administració de comunitats de propietaris, la instal·lació i el manteniment d’ascensors són temes crucials. Quan es tracta de finançar aquests projectes, la instal·lació de l’ascensor es converteix en un punt d’interès per a molts propietaris. En aquest article, explorarem a fons què implica una derrama de l’ascensor, les condicions associades, els terminis de pagament i les situacions comunes que els propietaris poden enfrontar. Si estàs buscant claredat sobre aquest aspecte crucial de la vida comunitària, estàs en el lloc correcte.

Què és una derrama de l’ascensor?

Una derrama de l’ascensor es refereix a una contribució financera que els propietaris d’un edifici han de pagar per cobrir els costos associats amb la instal·lació, reparació o manteniment de l’ascensor. Aquestes derrames són essencials per garantir que l’ascensor funcioni correctament i compleixi amb els estàndards de seguretat, beneficiant a tots els residents de l’edifici.

Condicions associades a la derrama de l’ascensor

Primer de tot, diferenciarem entre les diverses derrames de l’ascensor. Principalment, podem trobar les derrames destinades a la instal·lació de l’ascensor, les destinades a despeses extraordinàries i les derrames per al manteniment de l’ascensor.

Qui està obligat a pagar l’ascensor?

Tal com hem vist anteriorment en el nostre article sobre “l’obligatorietat de pagar l’ascensor si visc en un baix“, les derrames de l’ascensor solen ser obligatòries per a tots els propietaris, ja que es consideren despeses comunes necessàries per a la comunitat.

Els propietaris dels baixos o locals comercials han de pagar aquesta instal·lació ja que revaloritza l’edifici, encara que no l’utilitzin.

Excepcionalment, el propietari d’un baix o local pot estar exempt del pagament de la derrama de manteniment de l’ascensor, previ acord de tots els veïns. No obstant això, estan obligats a pagar la instal·lació i les despeses extraordinàries que puguin succeir vinculades a l’ascensor.

Quant pot costar la derrama de l’ascensor?

Els costos de la derrama es calculen d’acord amb el pressupost necessari per al projecte de l’ascensor. Aquest càlcul pot variar segons el tipus d’ascensor, els materials utilitzats i l’abast del treball necessari.

Així mateix, l’import d’una derrama no serà el mateix si es destina a la instal·lació d’un ascensor o al manteniment d’aquest.

Terminis de pagament

Els terminis de pagament de les derrames ascensor solen establir-se en acords comunitaris. Poden ser pagaments únics o fraccionats al llarg d’un període de temps acordat. Si es tracta d’una gran derrama, el comú és que es girin rebuts cada trimestre, cada dos mesos o fins i tot mensualment.

Aspectes a tenir en compte

Tal com hem comentat, l’import de la derrama va directament vinculat al nombre de veïns i al pressupost aportat. És important haver realitzat una bona investigació abans d’escollir la companyia que instal·larà l’ascensor, per diferents motius:

  • Els pressupostos per a la instal·lació d’un ascensor solen ser elevats.
  • Normalment, l’empresa d’ascensors no només realitzarà la instal·lació, sinó que també s’encarregarà del manteniment i de les reparacions excepcionals.
  • Cada comunitat de propietaris és única, amb unes necessitats concretes (pressupost limitat, espai a la finca per a l’ascensor…).

Com puc pagar menys en la derrama de l’ascensor?

L’import de la derrama de l’ascensor depèn directament de l’empresa contractada. És per això que tenir un bon administrador de finques com Grup Solfinc facilitarà a la teva comunitat de propietaris l’elecció del pressupost adequat per a la instal·lació de l’ascensor, fent que paguis menys en la derrama.

Per això, valorem els requisits de la comunitat de propietaris per poder sol·licitar un pressupost personalitzat a diversos instal·ladors d’ascensor. Entre tota la informació, filtrem i presentem els millors pressupostos a la comunitat, amb la finalitat que els veïns prenguin la decisió final, sense haver de fer tota la paperassa i cerca.

Conclusió

Entendre les derrames de l’ascensor és essencial per a tots els propietaris en una comunitat de veïns. Aquestes contribucions financeres són crucials per garantir que l’ascensor funcioni correctament i compleixi amb els estàndards de seguretat, millorant així la qualitat de vida per a tots els residents.

Si tens més preguntes sobre aquest tema o necessites orientació addicional, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres a través dels formularis de la web. Estem aquí per ajudar-te en cada pas del camí!

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el Blog, Facebook, Instagram o Twitter per a major contingut del sector.

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...