COM RECLAMAR DAVANT UNES OBRES DEFECTUOSES?

maig 29, 2020 | Últimes entrades

Has fet reformes a casa i no estàs satisfet amb el resultat? T’expliquem les opcions que tens per a reclamar i et donem algunes pistes per a evitar imprevistos si encara no has començat les obres.

Abans de començar l’obra…

Quan contractem a una empresa o autònom per a fer alguna reforma en el nostre habitatge, sempre és aconsellable sol·licitar un pressupost per escrit en el qual es reculli la següent informació:

  • Dades de l’empresa que realitzarà l’obra
  • Obres a realitzar amb un desglossament els més detallat possible
  • Preu total, amb l’IVA inclòs
  • Forma de pagament
  • Termini de finalització de les obres
  • Com més concret sigui el pressupost, menys dolents entesos tindrem si ens trobem amb algun problema durant el procés.

Què fer si no estem conformes amb l’obra?

Contactar amb l’empresa:

Si durant l’execució de l’obra es detecten irregularitats, es recomana posar-ho en coneixement de l’empresa. Sempre és millor fer-ho per escrit (burofax o telegrama) que, de manera verbal, a fi de deixar constància formal que estem disconformes i perquè l’empresa pugui esmenar els defectes al més aviat possible.

Valorar-ho amb un perit:

En cas de no posar-se d’acord amb l’empresa sobre la correcta o incorrecta execució dels treballs efectuats, seria necessària la intervenció d’un perit, perquè, com a professional i de manera tècnica, valori si hi ha defectes o no en l’execució dels treballs efectuats.

Realitzar una reclamació:

En el supòsit de no resoldre les discrepàncies sobre les obres realitzades, les vies possibles de reclamació serien, o bé mitjançant les Oficines de Consum a través del model oficial de les fulles de reclamacions de la corresponent Comunitat Autònoma o bé per via judicial.

  • Reclamació davant l’Oficina de Consum:

La reclamació a través de l’Oficina de Consum serà viable si el comerç està ja adherit al Sistema Arbitral de Consum o si accepta adherir-se puntualment per a l’assumpte en concret. De no estar adherit o no voler adherir-se s’haurà d’acudir a la via judicial.

  • Reclamació per Via Judicial:

La reclamació per via judicial la podrem interposar mitjançant la corresponent demanda a través del Procediment de Judici Verbal, sense ser necessària la intervenció ni d’Advocat ni de Procurador, sempre que l’import a reclamar per obres defectuoses no superi els 2.000 euros. En aquest cas, hauríem d’acompanyar la demanda de totes les proves de les quals disposem: burofax/telegrama, fotografies, informe pericial, etc.

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Ha entrat en vigor la nova Llei d'Habitatge que entra en vigor demà. A continuació, us presentem les preguntes més recurrents que hem rebut sobre la nova llei. Quan ha entrat en vigor la nova llei d'habitatge? La llei va entrar en vigor el dia 26 de maig de 2023 però,...

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

En els darrers anys, l'habitatge s'ha convertit en un dels temes més importants i polèmics a la societat. Els preus alts, la manca d'accessibilitat i les dificultats per trobar una llar adequada han generat preocupació i malestar entre la població. Tot i això,...