Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

COM RECLAMAR DAVANT UNES OBRES DEFECTUOSES?

maig 29, 2020 | Últimes entrades

Has fet reformes a casa i no estàs satisfet amb el resultat? T’expliquem les opcions que tens per a reclamar i et donem algunes pistes per a evitar imprevistos si encara no has començat les obres.

Abans de començar l’obra…

Quan contractem a una empresa o autònom per a fer alguna reforma en el nostre habitatge, sempre és aconsellable sol·licitar un pressupost per escrit en el qual es reculli la següent informació:

  • Dades de l’empresa que realitzarà l’obra
  • Obres a realitzar amb un desglossament els més detallat possible
  • Preu total, amb l’IVA inclòs
  • Forma de pagament
  • Termini de finalització de les obres
  • Com més concret sigui el pressupost, menys dolents entesos tindrem si ens trobem amb algun problema durant el procés.

Què fer si no estem conformes amb l’obra?

Contactar amb l’empresa:

Si durant l’execució de l’obra es detecten irregularitats, es recomana posar-ho en coneixement de l’empresa. Sempre és millor fer-ho per escrit (burofax o telegrama) que, de manera verbal, a fi de deixar constància formal que estem disconformes i perquè l’empresa pugui esmenar els defectes al més aviat possible.

Valorar-ho amb un perit:

En cas de no posar-se d’acord amb l’empresa sobre la correcta o incorrecta execució dels treballs efectuats, seria necessària la intervenció d’un perit, perquè, com a professional i de manera tècnica, valori si hi ha defectes o no en l’execució dels treballs efectuats.

Realitzar una reclamació:

En el supòsit de no resoldre les discrepàncies sobre les obres realitzades, les vies possibles de reclamació serien, o bé mitjançant les Oficines de Consum a través del model oficial de les fulles de reclamacions de la corresponent Comunitat Autònoma o bé per via judicial.

  • Reclamació davant l’Oficina de Consum:

La reclamació a través de l’Oficina de Consum serà viable si el comerç està ja adherit al Sistema Arbitral de Consum o si accepta adherir-se puntualment per a l’assumpte en concret. De no estar adherit o no voler adherir-se s’haurà d’acudir a la via judicial.

  • Reclamació per Via Judicial:

La reclamació per via judicial la podrem interposar mitjançant la corresponent demanda a través del Procediment de Judici Verbal, sense ser necessària la intervenció ni d’Advocat ni de Procurador, sempre que l’import a reclamar per obres defectuoses no superi els 2.000 euros. En aquest cas, hauríem d’acompanyar la demanda de totes les proves de les quals disposem: burofax/telegrama, fotografies, informe pericial, etc.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...