Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Com solucionem el perjudici per a l’arrendador dels lloguers d’habitatge de renda antiga?

gen. 29, 2020 | Inmobiliaria

Va ser amb la llei de 1964 que es van començar a permetre aquest tipus de contractes i es van suprimir una mica més tard, amb la llei de 1985. En total, uns 21 anys realitzant-se contractes d’aquest tipus, ja que en aquell moment perquè la població pogués accedir a l’habitatge, eren necessaris. Es calcula que actualment entre un 10 i 20% dels contractes de lloguer són fets amb la llei de 1964 (uns 200.000 contractes aprox.) però els temps han canviat.

Mentre que és veritat que els contractes de lloguer de renda antiga són molt beneficiosos per a l’inquilí, també és veritat que són molt poc rentables per al propietari i en alguns casos el lloguer no cobreix els costos que té l’habitatge (I.B.I, comunitat, vesses, etc).

Estem en un clar desequilibri en el qual la renda del lloguer és molt baixa (en la majoria de casos més del 50% inferior al valor de mercat). Aquests inquilins es beneficien d’un lloguer molt baix i, a més, tenen un dret vitalici mentre visquin en l’habitatge i fins i tot poden subrogar aquest dret si es compleixen determinades circumstàncies fins a 2 vegades per cònjuge, ascendent o descendent.

Per tant, com es pot compensar aquest desequilibri tan gran cap als propietaris? Atès que no hi ha mesures que compensin aquesta labor social que fan els propietaris, es podria proposar que, tot el que deixen d’ingressar en el lloguer quedi compensat a pagar menys impostos (no pagar l’I.B.I i menys impostos en la declaració de la renda). No oblidem que, encara que als estaments públics els encanta que les persones particulars assumeixin la seva labor, aquesta labor no els correspon realment i per això paguem els nostres impostos que a Espanya, Catalunya i Barcelona no són pocs.  A més, com no veiem un retorn clar dels nostres impostos acabem considerant que paguem massa, a diferència del que passa en països nòrdics que si veuen un retorn respecte als impostos que paguen.

En conclusió, els organismes públics haurien de compensar d’alguna manera a aquests propietaris que tenen habitatges llogats amb renda antiga, sense per descomptat perjudicar els inquilins. La labor social que fan aquests propietaris des de fa més de 50 anys ha de ser reconeguda i  compensada.

 

Ramon Soler Morato

Director General

Grup Solfinc

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...