Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Control de preus de lloguer de temporada a Catalunya: Nova regulació

abr. 25, 2024 | Lloguer, Últimes entrades

Actualització important: El Decret llei 6/2024 sobre el lloguer de temporada i el lloguer d’habitacions, inicialment aprovat, ha estat recentment rebutjat per la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya i, en conseqüència, queda sense efecte. Si us plau, consulti la informació més recent en aquest article.

En un esforç per estabilitzar el mercat de lloguers i protegir els inquilins d’augments desproporcionats en les rendes, la Generalitat de Catalunya ha introduït una sèrie de regulacions significatives que afecten els lloguers temporals no turístics. Aquest moviment regulador, que ara inclou una expansió considerable de les àrees considerades com a mercats tensionats, busca equilibrar les necessitats dels inquilins amb les del mercat immobiliari. A Solfinc, entenem la importància de mantenir-se actualitzat sobre aquests canvis, especialment per a aquells involucrats en la gestió de lloguers. A continuació, explorem detalladament les implicacions d’aquesta nova normativa, proporcionant una guia essencial per a propietaris, administradors de finques i agents immobiliaris per a navegar amb èxit en aquest canviant paisatge regulador.

Extensió del control de preus

Què canvia amb la nova normativa?

La Generalitat de Catalunya, mitjançant un decret llei d’urgència aprovat aquest dimecres, ha estès l’aplicació de límits a les rendes en tots els arrendaments de temporada, excepte aquells amb finalitat turística. Aquesta mesura modifica la llei d’habitatge autonòmic per a prevenir increments excessius en els preus dels lloguers destinats a fins laborals, professionals, d’estudis, assistència mèdica o durant períodes de transició a un habitatge habitual. A més, la nova regulació exigeix que tots els contractes de lloguer documentin explícitament la causa d’aquest. En absència d’aquesta especificació, l’arrendament serà considerat com a habitatge permanent, subjectant-se així als límits de preu establerts per als lloguers de llarga durada.

Per a la implementació d’aquesta regulació, és necessari que els immobles estiguin situats en àrees designades com a mercats tensionats. Recentment, el govern autonòmic ha ampliat aquesta classificació a 131 municipis addicionals, fent que actualment al voltant del 90% de la població de Catalunya resideixi en zones afectades pel control de rendes.

Publicació de l’oferta i lloguers temporals

Publicació de l’oferta

En la publicació d’ofertes de lloguer, és essencial incloure detalls específics per a complir amb la normativa:

  • Preu màxim segons l’índex de referència: Ha de mostrar-se clarament en l’anunci.
  • Lloguer de l’última renda vigent en els últims 5 anys: Això proporciona transparència sobre l’evolució del lloguer de la propietat.
  • Condició de gran tenidor del propietari de l’habitatge: Si la propietat està sota el control d’una gran tenidor, això ha de ser especificat.
  • Drets en la formalització del contracte: Els arrendataris han de rebre un document acreditatiu del sistema d’índexs aplicable.

Lloguers temporals

La regulació distingeix clarament entre lloguers per motius turístics i els destinats a estades limitades per motius com a treball o estudis. Els lloguers temporals no vacacionals són considerats residència habitual i, com a tals, han de complir amb la legislació espanyola vigent des de maig de 2023:

  • Documentació del motiu de la temporalitat: En dipositar la fiança en l’Institut Català del Sòl (Incasol), l’arrendador ha de justificar el motiu de la temporalitat del lloguer (per exemple, amb una matrícula universitària o un contracte laboral).
  • Condicions del contracte: Si no s’inclou justificació en el moment de dipositar la fiança, el contracte serà considerat de residència permanent per defecte.
  • Normativa sobre el lloguer d’habitacions: Si la suma del lloguer de cada estada supera el preu que fixa l’índex en una zona tensionada, l’inquilí pot denunciar-lo segons la llei catalana.

Aquestes mesures asseguren que el lloguer temporal s’alineï amb els objectius d’estabilitat i assequibilitat del mercat de lloguers a Catalunya, afectant tant arrendadors com a arrendataris sota el nou marc legal.

Multes i penalitzacions

En cas d’incompliment, es preveuen multes de fins a 900.000 euros. Es categoritzen les infraccions en faltes molt greus, greus i lleus, amb penalitzacions que varien segons el grau de l’incompliment.

  • Les faltes molt greus, amb sancions de 90.001 a 900.000 euros, inclouen excedir en més del 30% l’índex de referència dels preus del lloguer o declarar una causa falsa del lloguer en el contracte.
  • Les faltes greus, amb sancions d’entre 9.001 i 90.000 euros, inclouen llogar per un preu entre un 10% i un 30% per sobre de l’índex de referència, obviar la causa del lloguer o repercutir en l’inquilí les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte.
  • Quant a les faltes lleus, aquestes inclouen l’omissió en els anuncis del preu màxim permès per la zona, l’import de l’últim contracte, o la condició de gran tenidor del propietari. A més, establir un preu de lloguer fins a un 10% per sobre del màxim permès també es classifica com falta lleu, amb multes que varien entre 3.000 i 9.000 euros.

Impacte en el sector immobiliari

Reaccions del sector

La nova regulació ha generat opinions dividides. D’una banda, es busca evitar l’especulació i proporcionar estabilitat als qui necessiten llogar temporalment per motius específics. D’altra banda, segons Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, aquests contractes responen a una necessitat real del mercat, diferent dels lloguers habituals. Gorgues adverteix sobre un possible conflicte competencial, ja que el marc establert per la Generalitat difereix amb la llei d’arrendaments urbans d’àmbit nacional.

Consideracions per a administradors de finques i agents immobiliaris

Per a empreses com Solfinc, especialitzada en l’administració de comunitats, gestió de lloguers i immobiliària, és crucial entendre aquestes regulacions per a assessorar correctament els propietaris i evitar sancions. És important garantir que tots els contractes de lloguer reflecteixin clarament la causa del lloguer i que les propietats s’ajustin als preus màxims establerts per la llei en zones de mercat tibant.

Conclusió

La implementació del control de preus de lloguer a Catalunya representa un desafiament i una oportunitat per als professionals del sector immobiliari. Encara que busca protegir arrendataris d’augments desproporcionats, també planteja la necessitat d’adaptació per part dels propietaris i administradors de finques per a complir amb la normativa i evitar penalitzacions.

Aquesta anàlisi és crucial per a empreses com Solfinc, perquè permet ajustar estratègies i assegurar que tant propietaris com arrendataris manegin les seves expectatives i responsabilitats sota el nou marc regulador.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...