Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Renda 2022: Declaració conjunta o individual. Quina és la millor opció?

abr. 17, 2023 | Patrimoni

La temporada de la declaració de la renda s’acosta i amb aquesta sorgeixen els dubtes de si és millor fer la declaració conjunta o individual. La resposta dependrà de cada cas en particular, però hi ha algunes situacions en què resulta més convenient optar per la declaració conjunta. Apareixen dubtes sobre com calcular el rendiment net obtingut pel lloguer d’un immoble. En aquest article, us explicarem quins són aquests escenaris i els passos a seguir per fer la declaració de manera adequada.

QUÈ ÉS LA DECLARACIÓ CONJUNTA?

Abans d’aprofundir en les situacions en què és millor fer una declaració conjunta, és important entendre què consisteix. La declaració conjunta es fa quan dues o més persones decideixen presentar la seva declaració de la renda de manera conjunta com una unitat familiar. Per fer-ho, cal ser una unitat familiar, que en termes fiscals es defineix com un matrimoni, encara que també hi pot incloure parelles de fet amb fills.

SITUACIONS EN QUÈ CONVÉ FER LA DECLARACIÓ CONJUNTA

Ara bé, quan és recomanable fer la declaració conjunta? Quan un dels cònjuges no treballa o cobra poc

Segons experts en dret tributari, és preferible fer la declaració conjunta quan un dels cònjuges no treballa o rep pocs ingressos. Així, es pot aprofitar el mínim personal i familiar que puja a 5.550 euros i les reduccions especials de 3.400 euros en famílies amb dos cònjuges i 2.150 en famílies monoparentals. Si tots dos cònjuges tenen ingressos, llavors el més convenient seria fer declaracions individuals.

Per a famílies monoparentals amb fills sense rendes o matrimonis on un membre no rebi ingressos o siguin menors de 3.400 euros, també pot ser interessant l’opció de la declaració conjunta, segons els assessors de Bankinter.

Supòsits amb fills menors de 25 anys convivents

Si tens fills menors de 25 anys que conviuen amb tu i que no obtenen rendes que superin els 8.000 euros anuals, pots aplicar mínims familiars per descendents a la declaració d’IRPF. Però si aquests fills presenten declaració d’IRPF i declaren uns ingressos per tots els conceptes superiors a 1.800 euros, no ho podràs fer. En aquest cas, convé fer comptes i comprovar si limport que et retornen compensa la pèrdua del mínim per descendent abans de presentar les declaracions.

Supòsits amb possibilitat de compensar pèrdues i guanys

Si el 2022 has transmès accions amb pèrdues mentre que el teu cònjuge ha transmès accions diferents amb benefici, pot resultar interessant tributar conjuntament. D’aquesta manera, es poden compensar pèrdues i guanys.

Consideracions sobre els mínims i la deducció de la hipoteca

Tot i que la declaració conjunta té els seus avantatges, també cal tenir en compte que penalitza en alguns fronts. Per exemple, si es té hipoteca i s’opta per la deducció de 9.040 euros anuals pel pagament de quotes, si es fa per separat cada membre del matrimoni els podrà deduir, per un total de 18.080 euros. A la conjunta, només s’apliquen els 9.040 euros de límit.

ELS PASSOS A TENIR EN COMPTE

En accedir a l’esborrany, en el pas de «Dades identificatives» es pot incloure o no el cònjuge, en seleccionar o no a la part superior que el programa calculi només la declaració individual del declarant. D’aquesta manera es poden fer càlculs amb un escenari i l’altre per veure el resultat final i presentar la declaració que més surti a compte. Optar per la declaració conjunta no obliga a fer-ho els anys següents.

Per incloure el cònjuge a la declaració caldrà aportar el seu número de referència o Cl@ve PIN. La declaració es presenta a l’autonomia on estigui el membre de la unitat familiar amb més base liquidable, recorden els economistes.

A més, és important tenir en compte que en fer una declaració conjunta, tots dos cònjuges són responsables de la veracitat de la informació presentada, per la qual cosa és important revisar amb cura totes les dades abans de presentar la declaració.

En conclusió, decidir entre una declaració conjunta o individual depèn de les circumstàncies personals i familiars de cada contribuent. En general, és recomanable fer una declaració conjunta quan un dels cònjuges no treballa o té ingressos baixos, o quan hi ha possibilitat de compensar pèrdues i guanys. Tot i això, també cal tenir en compte els desavantatges de fer una declaració conjunta, com la limitació d’algunes deduccions, com la deducció per hipoteca. Per tant, és important fer els càlculs necessaris per determinar quina opció resulta més beneficiosa.

En qualsevol cas, sempre és recomanable comptar amb l’assessorament d’un expert en matèria fiscal per prendre la millor decisió. Fer la declaració de la renda pot ser una tasca complexa i confusa, però amb la informació i lajuda adequada, es pot complir amb aquest tràmit de manera eficient i sense errors.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

Guia completa per a comprar la teva primera llar a Barcelona

Guia completa per a comprar la teva primera llar a Barcelona

Comprar la teva primera llar a Barcelona pot ser un emocionant però també un procés complex ple de decisions importants. Des de triar la ubicació adequada fins a entendre els tràmits legals i financers, cada pas és crucial per a garantir una compra reeixida i...

Què és el home staging?

Què és el home staging?

En el competitiu mercat immobiliari de Barcelona, diferenciar-se és clau per a captar l'atenció de potencials compradors i aconseguir vendes reeixides. En aquest context, emergeix el home staging com una poderosa eina que transforma espais per a fer-los més atractius...