Renda 2021: Cal declarar els ingressos de les comunitats de propietaris?

juny 21, 2021 | Últimes entrades

Una de les nostres principals labors com a Administradors de Finques Col·legiat és vetllar pel compliment de les obligacions fiscals de les comunitats de propietaris i informar sobre les gestions i terminis per a complir-les. Per aquest motiu i davant finalització en uns dies de la campanya de la renda 2020, des de Grup Solfinc recordem que les comunitats de propietaris que han obtingut ingressos durant l’any passat (a causa de zones comunes llogades, per exemple), han de declarar aquests ingressos en la seva declaració de la renda.

Cal tenir en compte que els propietaris tenen també l’obligació d’assenyalar en la seva declaració de la renda els ingressos que els hagin correspost per rebre alguna subvenció, com per exemple per a esmenar arranjaments per a passar la ITE dels edificis.

Els ingressos més comuns que reben les Comunitats de Propietaris i han de declarar, marcant-los en la casella de “atribucions en rendes” són: lloguer de zones comunes com les porteries, antenes en els terrats, cessió d’espais o lones publicitàries.

Altres ingressos que també s’han de declarar, i que en la seva primera edició va estar exempt, són les ajudes obtingudes pel Dividend Digital que obliga a adaptar les antenes en les comunitats de propietaris per a evitar l’apagada de la TDT.

D’altra banda, recordar que les persones físiques que no tenen obligació de fer la declaració de la renda per no superar els ingressos necessaris estan exempts de traslladar aquesta informació fiscal. Únicament en el supòsit d’ingressos procedents del conegut com a dividend digital, si se superessin els límits i per tant fos obligatori la presentació de declaració, sí que s’ha d’incloure aquest ingrés.

Si necessites informació sobre aquest tema o qualsevol altre, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de la nostra pàgina web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el Blog, Facebook , Instagram o Twitter per a més contingut de sector.

El risc que té posar un pis en lloguer de temporada

El risc que té posar un pis en lloguer de temporada

A Espanya, l'oferta de lloguer de temporada ha experimentat un creixement notable els últims mesos, coincidint amb l'entrada en vigor de la Llei d'Habitatge. Aquesta alternativa a l'arrendament tradicional ha representat el 10% de totes les cases al mercat el tercer...