Decret Llei 1/2021 de protecció dels consumidors i usuaris enfront de situacions de vulnerabilitat social i econòmica

gen. 21, 2021 | Últimes entrades

S’ha publicat el Reial Decret Llei 1/2021, de protecció dels consumidors i usuaris enfront de situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

La disposició final primera del Decret Llei 1/2021 modifica l’article 1bis) del Reial Decret Llei 11/2020 (article que és va introduir del RDL 37/2020) pel qual s’adopten mesures respecte a la suspensió de desnonaments durant la vigència de l’estat d’alarma.

Aquesta modificació aclareix i amplia la protecció als ocupants sense títol habilitant d’habitatges de grans tenidors, doncs faculta al Jutge que pugui suspendre els llançaments mentre estigui vigent l’estat d’alarma, no tan sols en els procediments civils (com havia establert el RDL 37/2020), sinó també aquells que s’acordin a conseqüència de procediments penals (bàsicament per delicte d’usurpació pacífica). La nova disposició no protegeix a l’ocupant que hagi entrat a l’habitatge o hi romangui mitjançant l’ús de la violència o la intimidació.

Es mantenen la resta de requeriments i condicions. Per tant recordar especialment que aquesta protecció és possible exclusivament en el cas de persones vulnerables que hi habitin sense títol, des d’abans del 22 de desembre de 2020, en habitatges de grans tenidors (+ 10 habitatges en aquest cas).

Pel que fa a les exclusions, a banda del que s’ha referenciat sobre l’exercici de violència o intimidació, es mantenen la resta dels supòsits que ja va introduir el RDL 37/2020, i s’aclareix específicament que no entren dins del supòsit de protecció els casos en que l’habitatge, independentment de la seva titularitat, estigui cedit per qualsevol títol vàlid a persones que l’utilitzin com a habitatge habitual o segona residència (en congruència amb el que s’ha destacat darrerament del que cal considerar domicili i situació que protegeix l’article 202 del CP).

Per a més informació podeu visitar la web del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.

D’altra banda, segueix el nostre contingut al Bloc, Facebook, Instagram o Twitter per a més contingut del sector.

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Ha entrat en vigor la nova Llei d'Habitatge que entra en vigor demà. A continuació, us presentem les preguntes més recurrents que hem rebut sobre la nova llei. Quan ha entrat en vigor la nova llei d'habitatge? La llei va entrar en vigor el dia 26 de maig de 2023 però,...

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

En els darrers anys, l'habitatge s'ha convertit en un dels temes més importants i polèmics a la societat. Els preus alts, la manca d'accessibilitat i les dificultats per trobar una llar adequada han generat preocupació i malestar entre la població. Tot i això,...