Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Decret-llei 2/2021 de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació

febr. 1, 2021 | Últimes entrades

El passat 27 de gener va entrar en vigor el Reial Decret-llei 2/2021 de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Tot i que el RDL estableix mesures de caràcter laboral, la disposició final 8a del Decret Llei 2/2021 estableix unes mesures que afecten l’àmbit dels arrendaments d’habitatges i que modifiquen el Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març.

Concretament modifica:

  • L’article 2 del RDL 11/2020 que es refereix a la Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual establint que:
    • Manté la possibilitat que l’arrendatari pugui sol·licitar una pròrroga extraordinària de 6 mesos del contracte d’arrendament ampliant el termini per demanar la pròrroga fins a la finalització de l’estat d’alarma (en principi, fins al 9 de maig del 2021 si no es torna a prorrogar).
    • L’arrendatari només pot sol·licitar una única pròrroga extraordinària de 6 mesos. És a dir, únicament podran sol·licitar aquesta pròrroga de l’arrendament els arrendataris de contractes posteriors a l’1 de gener de 1995, que no l’hagin sol·licitat anteriorment.
  • També es modifica l’apartat A de l’article 4 del RDL 11/2020:
    • Els arrendataris en situació de vulnerabilitat social podran sol·licitar fins a la finalització de l’estat d’alarma a l’arrendador GRAN TENIDOR (persona física o jurídica titular de més de 10 immobles urbans o d’una superfície de 1.500 m²), un ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda, sempre i quan, de mutu acord i de forma voluntària, les parts no haguessin pactat prèviament un ajornament o condonació parcial o total de la renda.

Per a més informació podeu visitar la web del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.

D’altra banda, segueix el nostre contingut al Bloc, Facebook, Instagram o Twitter per a més contingut del sector.

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...