Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Deducció per obres a la renda per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració

jul. 28, 2022 | Patrimoni, Últimes entrades

Rehabilitar un habitatge per tal de reduir la demanda en calefacció i refrigeració suposa, en la nova campanya de la Renda 2021, un benefici econòmic per als contribuents. En concret, aquesta deducció per obres pot comportar fins a un 20 % de deducció a l’IRPF.

La normativa especifica que “únicament s’entendrà que s’ha reduït la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge quan es redueix en, almenys, un 7% la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del certificat d’eficiència. energètica de l’habitatge expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l’expedit abans de l’inici de les mateixes”.deducció per obres

En quins habitatges pots fer les obres?

A la teva habitatge habitual oa qualsevol altra de la teva titularitat que tinguis arrendada per a ús com a habitatge o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest cas, la lloguis abans de 31 de desembre del 2023.
No podràs aplicar la deducció per la part de l’obra que facis a places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs, ni a la part de l’habitatge que estigui afecta a una activitat econòmica.

Deducció per obres: Quines obres atorguen la deducció?

deducció per obresAquelles que permetin reduir la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge en almenys un 7%.
Hauràs d’acreditar-ho amb un certificat d’eficiència energètica de l’habitatge emès pel tècnic competent abans de l’inici de les obres, (a aquests efectes serà vàlid l’emès com a màxim en els dos anys anteriors a l’inici de les obres) i, al final de les obres mateixes.

Quan s’han de fer les obres?

Des del 6 d’octubre del 2021 fins al 31 de desembre del 2022.

Quan s’aplica i quin és el percentatge de deducció per obres?

La deducció s’aplicarà en aquell període impositiu en què s’expedeixi el certificat d’eficiència energètica emès després de les obres.

La base de la deducció són les quantitats satisfetes per les obres realitzades des del 6 d’octubre del 2021 fins al 31 de desembre del 2022 amb un màxim de 5.000€.

Pel que fa al percentatge de deducció, és el 20%.

És important tenir un bon administrador de lloguers per estar al corrent de totes les ajudes i subvencions, així com per tenir una bona gestió del teu patrimoni.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través dels formularis de la web. D’altra banda, segueix el nostre contingut al BlogFacebookInstagram Twitter per més contingut del sector.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...