Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

El Tribunal Suprem dicta que els bancs paguin les despeses de taxació de les hipoteques

febr. 3, 2021 | Últimes entrades, Últimes entrades

El Tribunal Suprem ha resolt que han de ser els bancs els que paguin les despeses de taxació de les hipoteques. En aquesta sentència, el tribunal resol sobre els efectes econòmics de la declaració de nul·litat de la clàusula de despeses dels préstecs hipotecaris entre bancs i consumidors. Finalment conclou que les despeses de taxació de les hipoteques (quan no sigui aplicable la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari) incumbeixen el banc i no a consumidor. Aquesta resolució només afecta els préstecs signats abans d’aquesta norma de 2019 ja que en la Llei de Crèdit Immobiliari aprovada fa dos anys sí s’estableix que la taxació ha d’abonar-el prestatari, és a dir, el consumidor.

Amb aquesta sentència queden resoltes per la Sala Civil totes les conseqüències de la nul·litat de les clàusules que imposen als consumidors les despeses de formalització del préstec hipotecari.

Què és el dret a la restitució?

Aquesta doctrina suposa que els consumidors tenen dret a la restitució de totes les despeses pagades en concepte de registre de la propietat, gestoria i taxació, així com de la meitat de les despeses notarials.

Només l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats, en el qual les normes tributàries estableixen que el principal subjecte passiu és el prestatari, va a càrrec dels consumidors.

En resum, el Tribunal Suprem considera que la taxació ha de formar part de les despeses de gestoria i, per tant i d’acord amb la jurisprudència, s’ha de fer càrrec el prestador, és a dir els bancs. Les anomenades despeses de taxació són el cost de la taxació de la finca sobre la qual es pretén constituir la garantia hipotecària. Tot i que la taxació no constitueix un requisit de validesa de la hipoteca, la llei requereix per a l’execució judicial directa de la hipoteca, entre d’altres requisits que “en l’escriptura de constitució de la hipoteca es determini el preu en què els interessats taxen la finca o bé hipotecat, perquè serveixi de tipus en la subhasta, que no podrà ser inferior, en cap cas, a el 75 per cent de la valor assenyalat en la taxació”.

Si necessites informació sobre aquest tema o qualsevol altre, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra pàgina web o trucant-nos al 93 458 83 05.

D’altra banda, segueix el nostre contingut al Bloc, Facebook, Instagram o Twitter per a més contingut del sector.

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...