Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

El Constitucional anul·la la limitació de preus de la Llei catalana de lloguer

març 14, 2022 | Lloguer, Patrimoni

El Ple del Tribunal Constitucionalha estimat per unanimitat el recurs d’inconstitucionalitat interposat per diputats del PP contra 11 articles de la Llei catalana de lloguer. El TC aclareix que diversos d‟aquests preceptes són inconstitucionals per la invasió de competències de l‟Estat, referida a la fixació en un mercat únic de les bases per regular els contractes. Des de la publicació de la sentència no es podran signar lloguers amb límits de rendes, encara que sí que els mantindran els contractes d’arrendament d’habitatge celebrats amb anterioritat.

La sentència declara que són inconstitucionals i nuls els articles següents de la Llei de Catalunya 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge: 1, 6 a 13, 15 i 16.2; les disposicions addicionals primera, segona i tercera; la disposició transitòria primera i la disposició final quarta, lletra b); la disposició addicional quarta i la disposició final tercera.

Aquests punts de la Llei catalana de lloguer eren la base perquè el govern autonòmic establisca la limitació dels preus del lloguer en aquelles zones declarades tensionades. “Els preceptes esmentats suposen una invasió de la comunitat autònoma en les competències de l’Estat que reconeix l’art. 149.1.8 de la Constitució referida a la competència en matèria civil per regular les bases contractuals”, afirma la sentència.

De fet, aquest article reserva a l’Estat la fixació de les bases de les obligacions contractuals, i li atribueix la competència per establir els criteris d’ordenació general del sector de la contractació privada als territoris autonòmics que disposin de legislació pròpia.

“La finalitat de la reserva estatal en matèria de dret de contractes rau en la necessitat de garantir un comú denominador en els principis que han de regir les obligacions contractuals, cosa que s’aconsegueix quan les categories generals són les mateixes a tot el territori nacional”, aclareix el dictamen del Tribunal Constitucional.

“La competència estatal de les bases de les obligacions contractuals ha de ser entesa com una garantia estructural del mercat únic i suposa un límit en si a la diversitat regulatòria que poden introduir els legisladors autonòmics”, puntualitzen des del TC .

El Tribunal Constitucional posa èmfasi que aquesta sentència no afecta les situacions jurídiques consolidades, és a dir els contractes en vigorr. “Els efectes seran ‘pro futur’, per això els contractes d’arrendament d’habitatge celebrats amb anterioritat al moment de la present resolució es mantenen en els seus termes”.

Arran de l’anul·lació de la limitació catalana de preus del lloguer,Francisco Iñareta, portaveu d’idealista, explica que “suposa una boníssima notícia per al mercat del lloguer a Catalunya. La suspensió, tot i ser esperada, suposa un alleugeriment per a propietaris i sobretot per a les famílies que durant la seva vigència han notat en carn pròpia les dificultats per trobar un habitatge, després de la massiva desaparició de producte de lloguer i un nul impacte en els preus. Des d’idealista creiem que les autoritats catalanes haurien de prendre nota i no repetir errors del passat en aplicar la nova Llei d’Habitatge que encara es troba en tràmit parlamentari”.

Aquesta nova sentència s’uneix a la recent del 24 de febrer per la qual el TC Constitucional també tombada part del decret que va aprovar la Generalitat de Catalunya la tardor del 2020, en plena crisi sanitària, per frenar els desnonaments de persones vulnerables. /strong>. Aquest decret contemplava la prohibició de desallotjar llogaters vulnerables que residien en un immoble d’una gran forquilla d’habitatges, per la qual cosa no afectava els propietaris particulars.

L’actual sentència del Tribunal Constitucional coincideix amb la tramitació de la Llei d’Habitatge del Govern, que entre els seus punts té establir límits de rendes en aquelles zones que es declarin tensionades. Just el 10 de març, el Congrés dels Diputats ha rebutjat les esmenes a la totalitat plantejades pel PP, Ciutadans, PNB, PDeCAT i Junts han estat rebutjades gràcies al suport al Govern d’ERC i als partits minotaris d’esquerres.

La controvertida Llei pel Dret a l’Habitatge que tanta polèmica ha aixecat al sector immobiliari, i que ja ha comptat amb un informe en contra del CGPJ, seguirà el tràmit parlamentari per intentar aprovar-la abans del final del proper estiu.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebook, Instagram o Twitter per a l’engròs contingut del sector.

Font: Idealista.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...