El Govern estudia una llei per a accelerar la burocràcia dels desenvolupaments urbanístics a Espanya

juny 10, 2020 | Últimes entrades

El Govern treballa en una llei que simplificarà els processos per a reduir el temps de tramitació del planejament urbanístic, donant una nova empenta al sector immobiliari a Espanya.

Per què aquesta mesura ara, en el sector de la construcció?

Això és pel fet que aquest sector suposa prop del 6% del PIB espanyol. És per això que s’ha anunciat que el Govern prepara una nova llei per a agilitar els tràmits burocràtics que alenteixen la gestió urbanística a Espanya.

A més, adquireix una major importància per l’escenari actual provocat per la COVID-19, atès que la construcció podria ser la locomotora econòmica del país després de la pandèmia i per aquest motiu es considera que és primordial aprovar una nova legislació que ajudi al sector.

En paral·lel, la secretaria té també l’objectiu de reduir els temps de les llicències d’obra i impulsar la digitalització del sector.

És obligatori tenir extintors a la comunitat de propietaris?

És obligatori tenir extintors a la comunitat de propietaris?

La seguretat en una comunitat de propietaris és una responsabilitat compartida, i els extintors tenen un paper crucial en la protecció de tots els residents. Ja tractem en un article anterior la normativa de la protecció contra incendis als pàrquings. En aquest...