Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

EL NOU VALOR DE REFERÈNCIA ENTRA EN VIGOR

gen. 10, 2022 | Últimes entrades

A partir de 1 de gener de 2022, l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), Successions i Donacions s’han de calcular en base al valor de referència que es va introduïr el 10 de juliol del 2021 en la “Ley 11/2021 de 9 de julio“, on es van aprovar diferents disposicions per facilitar la lluita contra el frau fiscal.

Què és el valor de referència?

El valor de referència es una dada que hem de tindre en compte a l’hora de determinar la base del càlcul dels següents impostos:

  • Impost de Transmissions patrimonials (ITP)
  • Donacions
  • Succesions

Fins ara, la base que determinava el càlcul de l’impost de transmissions patrimonials (ITP), era l’import més elevat entre el preu d’escriptura i el preu de taxació hipotecària i aquest import no podia ser inferior al valor cadastral multiplicat per uns coeficients correctors que cada any publicava l’Agència Tributària. En el cas dels impostos de donacions i successions, la base era la que declaraven els subjectes passius tenint en compte alguna taxació o valor aproximat, sempre que aquests imports no fossin inferiors al valor cadastral multiplicat pels coeficients correctors mencionats anteriorment.

A partir de 1 de gener de 2022, tant l’impost de ITP, Successions i Donacions s’han de calcular en base al valor de referència; en el cas de l’ITP s’haurà d’escollir entre el valor més elevat entre el valor d’escriptura i el valor de referència. Aquest valor NO afectarà a aquells impostos que es calculen en base al valor cadastral com son l’IBI o la PLUSVÀLUA MUNICIPAL.

Com es determina el valor de referència?

La Direcció General del Cadastre és l’organisme que ha rebut l’encàrrec de calcular els valors de referència dels immobles. Aquest valor es calcularà en base a les vendes fetes en una zona concreta, les condicions socioeconòmiques d’aquella zona, la renda mitjana dels habitants… Cada any aquest valor serà diferent i s’actualitzarà.

Donat que la llei diu que el valor de referència ha de ser més baix que el valor de mercat, cada any la Direcció General del Cadastre publicarà uns coeficients correctors del valor, pel cas de l’any 2022, aquest coeficient serà el 0’90%.

Com puc saber el valor del meu immoble?

Es podrà consultar el valor de referència a través del Cadastre, i en principi hauria d’estar publicat a partir del dia 1 de gener de 2022, el sistema per accedir a aquesta informació del cadastre podrà ser o la CONSULTA NO VINCULANT, en principi un tràmit gratuït i que podran fer els propis titulars de l’immoble o professionals acreditats o la CERTIFICACIÓ REGISTRAL, la qual ja a l’actualitat té un cost.

Puc presentar al·legacions al valor assignat al meu immoble?

No es poden presentar al·legacions al valor de referència fins al moment en el qual ens toqui pagar un impost, el qual la seva base sigui aquest valor. El procediment per presentar al·legacions és primer fer la presentació i pagament de l’impost a l’agència tributaria corresponent, en el cas de Catalunya L’Agència Tributària Catalana i posteriorment presentar a aquest organisme les al·legacions pertinents, i serà aquest qui respondrà al ciutadà en base a les al·legacions i als informes rebuts pel cadastre, si s’accepta o no el recurs.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebook, Instagram o Twitter per veure més contingut del sector.

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

A Solfinc, sabem que la seguretat i el bon funcionament dels ascensors a la teva comunitat són essencials. Els nostres administradors de comunitats estan sempre al dia amb les últimes normatives i regulacions per assegurar-te la millor gestió. El passat 1 de juliol va...

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Vendre un pis de manera ràpida i obtenir el millor preu possible pot ser tot un desafiament, però amb les estratègies adequades, és totalment assolible. En aquest article, explorarem consells efectius que t'ajudaran a optimitzar el procés de venda, assegurant els...