Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

El Govern elimina la pròrroga de 6 mesos dels contractes de lloguer

juny 29, 2023 | Lloguer, Patrimoni

El Govern ha eliminat al Consell de Ministres la pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual, de manera que a partir de l’1 de juliol aquesta mesura ja no s’aplicarà. És a dir, a partir de l’1 de juliol els llogaters els contractes de lloguer dels quals finalitzin, no podran sol·licitar la pròrroga de 6 mesos més. Es tracta d’una mesura inclosa en un reial decret aprovat el 27 de desembre de 2022, en resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna.

Recordem que aquesta pròrroga de 6 mesos dels contractes de lloguer que finalitzin abans del 30 de juny del 2023, es feia a petició de l’arrendatari. Durant el gener al juny d’aquest any s’han aplicat els termes i les condicions establerts per al contracte en vigor.

L’arrendador havia d’acceptar la sol·licitud de pròrroga, tret que s’haguessin fixat altres termes o condicions per acord entre les parts o que aquest hagués comunicat en temps i forma que necessitava l’habitatge per destinar-lo a habitatge permanent per a si o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció, o per al cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial.

Aquesta mesura, vigent fins al 30 de juny, permetia als inquilins estendre sis mesos la vigència dels contractes els mateixos termes i condicions establerts al contracte que tingueren en vigor.

SEGUEIX EN VIGOR EL LÍMIT DE LA RENOVACIÓ DEL LLOGUER AL 2%

Aquesta mesura ja desapareix, però el Govern ha recalcat que es manté durant aquest any 2023 el límit del 2% en la revisió anual de les rendes dels contractes de lloguer en vigor i que serà del 3% el 2024, tal com preveu la nova Llei d’Habitatge .

Així, la persona arrendatària d’un contracte de lloguer d’habitatge habitual la renda del qual hagi de ser actualitzada perquè es compleixi la corresponent anualitat de vigència del contracte esmentat, podrà negociar amb l’arrendador l’increment que s’aplicarà en aquesta actualització anual de la renda.

Això sí, en absència de pacte, la renda del contracte no es podrà actualitzar per sobre de la variació experimentada per l’Índex de Garantia de Competitivitat, un índex situat actualment en el valor màxim del 2% i que, d’acord amb la definició pròpia, no pot superar en cap cas aquest percentatge.

La quantia de l’increment a aplicar a la renda del contracte serà l’establerta en un nou pacte entre arrendador i arrendatari. En cas de no assolir-se aquest nou pacte entre les parts, l’increment de la renda no podrà excedir en cap cas la variació anual referida de l’índex de garantia de competitivitat a data d’aquesta actualització.

D’altra banda, el Govern ha prorrogat la prohibició dels desnonaments sense alternativa habitacional.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

Què és el coliving i per què està en auge a Barcelona?

Què és el coliving i per què està en auge a Barcelona?

En la sempre vibrant i cosmopolita ciutat de Barcelona, una tendència emergent està guanyant popularitat entre els joves professionals i estudiants: el coliving. Aquesta innovadora manera de viure combina la comoditat d'una llar amb serveis compartits i un ambient...

Guia completa per a comprar la teva primera llar a Barcelona

Guia completa per a comprar la teva primera llar a Barcelona

Comprar la teva primera llar a Barcelona pot ser un emocionant però també un procés complex ple de decisions importants. Des de triar la ubicació adequada fins a entendre els tràmits legals i financers, cada pas és crucial per a garantir una compra reeixida i...