Es cancel·len les reunions de propietaris fins al 30 d’abril del 2021?

juny 26, 2020 | Últimes entrades

REUNIONS DE JUNTES DE PROPIETARIS

A partir del 21 de juny de 2020 estableixen una sèrie de previsions respecte a les juntes de propietaris en les comunitats.

A continuació, t’expliquem les condicions establertes:

  • L’obligació de convocar i celebrar juntes de propietaris queda suspesa fins al dia 30 d’abril de 2021.
  • Encara que no hi ha obligació de convocar-les, s’atorga a la comunitat la possibilitat de celebrar juntes de propietaris a instància de la Presidència o a petició de al menys un 20% dels propietaris amb dret a vot, que representin el 20% de les quotes, des del dia 22 de juny de 2020 fins al 2021.04.30, atenent les seves circumstàncies i havent de complir-se en aquestes reunions les mesures de seguretat en cada moment aplicables.
  • També es poden celebrar Juntes per videoconferència o altres mitjans de comunicació sempre que estigui garantida la identitat dels assistents, la continuïtat de la comunicació i la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i en l’emissió del vot.

Fins que no es convoqui i celebri la propera Junta ordinària també es poden continuar adoptant acords sense reunió a instàncies de la Presidència i complint els següents requisits:

  • Emissió del vot per correu postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà que garanteixi el dret d’informació i de vot. Ha de quedar constància de la recepció del vot i es garanteixi la seva autenticitat.
  • L’últim pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la següent Junta ordinària, en la qual també s’haurà de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs com qualsevol Junta ordinària.

Per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema, et pots adreçar al nostre servei d’administració en el correu de finques@solfinc.com o al TEL. 934.588.305 EXTENSIÓ 3.

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Ha entrat en vigor la nova Llei d'Habitatge que entra en vigor demà. A continuació, us presentem les preguntes més recurrents que hem rebut sobre la nova llei. Quan ha entrat en vigor la nova llei d'habitatge? La llei va entrar en vigor el dia 26 de maig de 2023 però,...

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

En els darrers anys, l'habitatge s'ha convertit en un dels temes més importants i polèmics a la societat. Els preus alts, la manca d'accessibilitat i les dificultats per trobar una llar adequada han generat preocupació i malestar entre la població. Tot i això,...