Es cancel·len les reunions de propietaris fins al 30 d’abril del 2021?

juny 26, 2020 | Últimes entrades

REUNIONS DE JUNTES DE PROPIETARIS

A partir del 21 de juny de 2020 estableixen una sèrie de previsions respecte a les juntes de propietaris en les comunitats.

A continuació, t’expliquem les condicions establertes:

  • L’obligació de convocar i celebrar juntes de propietaris queda suspesa fins al dia 30 d’abril de 2021.
  • Encara que no hi ha obligació de convocar-les, s’atorga a la comunitat la possibilitat de celebrar juntes de propietaris a instància de la Presidència o a petició de al menys un 20% dels propietaris amb dret a vot, que representin el 20% de les quotes, des del dia 22 de juny de 2020 fins al 2021.04.30, atenent les seves circumstàncies i havent de complir-se en aquestes reunions les mesures de seguretat en cada moment aplicables.
  • També es poden celebrar Juntes per videoconferència o altres mitjans de comunicació sempre que estigui garantida la identitat dels assistents, la continuïtat de la comunicació i la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i en l’emissió del vot.

Fins que no es convoqui i celebri la propera Junta ordinària també es poden continuar adoptant acords sense reunió a instàncies de la Presidència i complint els següents requisits:

  • Emissió del vot per correu postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà que garanteixi el dret d’informació i de vot. Ha de quedar constància de la recepció del vot i es garanteixi la seva autenticitat.
  • L’últim pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la següent Junta ordinària, en la qual també s’haurà de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs com qualsevol Junta ordinària.

Per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema, et pots adreçar al nostre servei d’administració en el correu de finques@solfinc.com o al TEL. 934.588.305 EXTENSIÓ 3.

El risc que té posar un pis en lloguer de temporada

El risc que té posar un pis en lloguer de temporada

A Espanya, l'oferta de lloguer de temporada ha experimentat un creixement notable els últims mesos, coincidint amb l'entrada en vigor de la Llei d'Habitatge. Aquesta alternativa a l'arrendament tradicional ha representat el 10% de totes les cases al mercat el tercer...