És obligatòria la instal·lació d’un ascensor a la meva comunitat si ho demana només un propietari?

jul. 17, 2020 | Últimes entrades

En un futur no molt llunyà és molt probable que ningú es faci aquesta pregunta, ja que tots els edificis i noves construccions disposaran d’ascensor. En l’actualitat la situació és diferent, ja que encara hi ha molts habitatges, la majoria antigues, que no disposen d’un elevador, suposant per als seus propietaris una dificultat, especialment per a aquells veïns de certa edat o amb algun problema de mobilitat.

En quines situacions és obligatori instal·lar un ascensor?

  • Quan es porta a terme una votació ordinària per part de la comunitat de propietaris i aquesta surt favorable per la majoria dels propietaris, representant així la majoria de les quotes de participació.
  • Quan ho sol·liciti un propietari en l’habitatge visquin, treballin o prestin serveis voluntaris persones amb discapacitat o majors de 70 anys.

Què requisit cal complir per a la instal·lació si ho sol·licita un propietari?

Les despeses de l’obra d’instal·lació de l’ascensor que ha de pagar cada propietari no ha d’excedir de 12 mensualitats de quota ordinària de despeses comunes.

Què passa si el cost de les obres que es van a repercutir passa de dotze mensualitats?

  • Si la majoria dels propietaris de l’edifici (més de l’50%), que representen al seu torn la majoria de les quotes de participació, aprova la instal·lació de l’ascensor, tots els propietaris estaran obligats a sufragar el muntatge de l’ascensor, sigui el que sigui seu pressupost.
  • Si la comunitat rebutja la petició del propietari (discapacitat o major de 70 anys) per instal·lar l’ascensor perquè la vessa que cada veí ha de pagar és superior a 12 mensualitats de despeses comunes, TAMBÉ SERÀ OBLIGATÒRIA L’EXECUCIÓ DE LES OBRES, si el propietari sol·licitant assumeix la diferència del cost de la instal·lació de l’ascensor personalment.
  • Si la comunitat rebutja la petició del propietari perquè la vessa que cada comuner ha de pagar és superior a 12 mensualitats i el propietari interessat no vol o pot assumir la diferència del cost de les obres, la instal·lació de l’ascensor, NO TINDRÀ CARÀCTER IMPERATIU i per tant no es pot portar a terme.
És obligatori tenir extintors a la comunitat de propietaris?

És obligatori tenir extintors a la comunitat de propietaris?

La seguretat en una comunitat de propietaris és una responsabilitat compartida, i els extintors tenen un paper crucial en la protecció de tots els residents. Ja tractem en un article anterior la normativa de la protecció contra incendis als pàrquings. En aquest...