Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Es poden realitzar visites als pisos?

maig 18, 2020 | Últimes entrades

Barcelona encara es troba en fase 0, tot i això, es poden realitzar visites per llogar/comprar immobles sempre que es donin les següents condicions:

 • Sempre que l’immoble es trobi deshabitat o els ocupants no hi siguin. A més, el temps de visita ha de ser el mínim imprescindible. Es a dir, si un propietari viu a l’immoble, haurà de sortir per realitzar la visita.
 • S’han de prendre les mesures de seguretat e higiene pertinents per part del client i del agent comercial.

Quines son aquestes mesures de seguretat?

 • Informar els ocupants dels immobles que no podran estar presents durant la visita.
 • Si el client o comercial no es troben bé o mostren símptomes, es suspendrà la visita
 • Utilitzar gel hidroalcohòlic i evitar tocar-se els ulls, nas i boca.
 • Tossir o esternudar tapant-se amb el colze.
 • Mantenir la distància de seguretat de 2 metres.
 • Utilitzar guants i mascaretes.
 • Evitar tocar superfícies o mobiliari.
 • No utilitzar ni visitar zones comunitàries. En el cas de ser estrictament necessari, extremar les mesures de precaució.
 • Utilitzar preferentment les escales.
A quina part d’Espanya és més rendible comprar un pis per llogar

A quina part d’Espanya és més rendible comprar un pis per llogar

Comprar un pis per llogar va tenir una rendibilitat del 6,5% anual a Espanya el 2022, segons dades revelades aquest dilluns per Fotocasa. La xifra, en base als preus de compra i lloguer del portal, varia en funció de la província, amb alguna sorpresa si es fa una...