És possible canviar l’ús d’un local comercial a habitatge sense el permís de la comunitat de veïns

juny 12, 2020 | Últimes entrades

Darrerament hem estat vivint temps difícils i incerts … Això ha causat que molts propietaris no hagin pogut treure rendibilitat als seus locals, fent que es plantegin canviar l’ús del seu local comercial per el d’habitatge. Malgrat tot, comunament sorgeixen preguntes sobre si la Comunitat de Propietaris ha de decidir sobre aquest canvi.

Però … Què té a veure la comunitat de propietaris en tot això?

Primer de tot cal tenir en compte que cada edifici compta amb un document que bàsicament descriu físicament l’edifici, incloent les seves immobles (locals i habitatges), els elements comuns i la quota de participació que cada finca té en aquests, a més de contenir regles de constitució. També poden existir estatuts de la comunitat.

Per modificar aquest document i els estatuts es requereix unanimitat dels propietaris de la comunitat.

Llavors, aquesta decisió ha de ser aprovada per la comunitat?

Segons l’anterior, podríem pensar que el canvi d’ús modifica el títol constitutiu en el qual es descriu que aquest local és un local i no és un habitatge i, per tant, necessitarem la unanimitat de la comunitat per poder modificar l’ús del nostre local .

No obstant això, no es requerirà la unanimitat, ni tan sols l’aprovació en junta, sempre que concorrin els següents aspectes:

– Que no hi hagi una prohibició expressa en el títol constitutiu o els estatuts de la comunitat sobre la modificació d’ús dels immobles.

– Que amb la modificació no s’alteri cap element comú o es modifiquin les quotes de participació.

Això es deu al fet que hi ha plena llibertat per establir l’ús d’un immoble en propietat horitzontal, llevat que estigui legalment prohibit o que expressament s’hagi prohibit el canvi de destinació en el títol constitutiu o en els estatuts de la comunitat, sempre que aquest canvi no modifiqui un element comú o les quotes de participació.

El risc que té posar un pis en lloguer de temporada

El risc que té posar un pis en lloguer de temporada

A Espanya, l'oferta de lloguer de temporada ha experimentat un creixement notable els últims mesos, coincidint amb l'entrada en vigor de la Llei d'Habitatge. Aquesta alternativa a l'arrendament tradicional ha representat el 10% de totes les cases al mercat el tercer...