Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Acaben les deduccions per obres de millora energètica de la casa

oct. 10, 2022 | Patrimoni, Últimes entrades

Dins del mar de bonificacions fiscals lligades a l’habitatge n’hi ha diverses que premien les reformes que facin els particulars amb l’objectiu de  millorar l’eficiència energètica de casa seva, oferint deduccions per obres de millora energètica.

Es tracta de les deduccions per obres de millora energètica a l’IRPF que va posar en marxa Hisenda amb caràcter temporal per impulsar les rehabilitacions, i que vénen incloses al Reial Decret Llei 19/2021, de 5 d’octubre. Dues de les tres bonificacions exigeixen que les obres es duguin a terme abans que acabi el 2022. En concret:

  • La deducció del 20% per obres de millora que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració
  • La deducció del 40% per obres de millora que redueixin el consum denergia primària no renovable

DEDUCCIONS PER OBRES DE MILLORA ENERGÈTICA DEL 20% QUE REDUEIXIN LA DEMANDA DE FRED I CALOR

En aquest cas,  els contribuents es poden deduir el 20% de les quantitats satisfetes, amb una base màxima anual de 5.000 euros , des de l’entrada en vigor de la normativa (6 d’octubre del 2021) i fins al 31 de desembre del 2022. És a dir ,  la reforma ha de realitzar abans que acabi l’any , També cal comptar amb el certificat d’eficiència energètica de l’habitatge després de les obres, que ha de ser expedit pel tècnic competent abans de l’1 de gener de 2023.

D’altra banda, aquesta bonificació fiscal  va destinada únicament a les llars. La reforma s’ha de dur a terme a l’habitatge habitual oa qualsevol altra de la teva titularitat que tinguis arrendada per a ús com a habitatge o possible lloguer. En aquest darrer cas, caldrà llogar-la abans del 31 de desembre de 2023.

Així, doncs, no es podrà aplicar aquesta deducció per obres de millora energètica per la part de l’obra que es realitzi en places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs. Tampoc a la part de l’habitatge que estigui afecta una activitat econòmica.

Un altre dels requisits és que  les obres realitzades han de reduir en almenys un 7% la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge; una reducció que ha de ser certificada per un tècnic.

DEDUCCIONS DEL 40% PER OBRES QUE REDUEIXIN EL CONSUM DENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE

En aquest cas, els contribuents es poden  deduir el 40% de les quantitats satisfetes des de l’entrada en vigor del Reial decret llei 19/2021 (6 d’octubre de 2021) i fins al 31 de desembre de 2022  per les obres realitzades durant aquest període per a la  millora en el consum d’energia primària no renovable del vostre habitatge habitual o de qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest últim cas, l’habitatge es llogui abans de 31 de desembre de 2023.  La base màxima anual daquesta deducció serà de 7.500 euros anuals .

A aquests efectes, únicament s’entendrà que s’ha millorat el consum d’energia primària no renovable a l’habitatge on s’hagin realitzat aquestes  obres quan es redueixi almenys un 30% l’indicador de consum d’energia primària no renovable; o bé s’aconsegueixi una millora de la qualificació energètica de l’habitatge per obtenir una classe energètica “A” o “B”, a la mateixa escala de qualificació. La millora ha de ser acreditada mitjançant certificat deficiència energètica expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres. I igual que en la deducció anterior,  cal comptar amb aquest certificat oficial abans de l’1 de gener del 2023.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram Twitter per a més contingut del sector.

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...