Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Fins a quina hora es pot fer soroll a Catalunya?

abr. 3, 2024 | Comunitats, Últimes entrades

A Catalunya, l’equilibri entre la convivència harmònica i el dinamisme de la vida diària és essencial per a fomentar un ambient comunitari saludable. La regulació del soroll juga un paper crucial en aquest balanç, establint límits específics que garanteixen la tranquil·litat i el benestar de tots els residents. A Solfinc, conscients de la importància de mantenir una convivència pacífica, oferim a través del nostre servei d’administració de comunitats, solucions eficaces per a gestionar i mediar en problemes relacionats amb el soroll. Aquest article té com a objectiu brindar una guia clara i detallada sobre les normatives a Catalunya, oferint als veïns les eines necessàries per a entendre fins a quina hora es pot fer soroll, com abordar les situacions que pertorben la pau, i com el nostre equip d’experts en Solfinc pot assistir en la resolució de conflictes, promovent així una convivència harmònica i respectuosa.

Normativa sobre el soroll a Catalunya

La normativa a Catalunya estableix horaris específics per a la realització d’activitats sorolloses en les llars, amb l’objectiu de preservar la convivència entre veïns i garantir el benestar de la comunitat.

Horari permès per a realitzar soroll de dilluns a divendres

 • Franja horària diürna: Durant la setmana, es permet fer soroll a casa des de les primeres hores del matí, concretament les 8.00 hores, fins a la tarda, amb la finalitat de no pertorbar el descans dels veïns.
 • Franja horària nocturna: A la nit, en dies laborables, s’estableix un límit de temps, concretament fins a les 21.00 hores, per a evitar molèsties als qui busquen descansar tranquil·lament.

Horari permès per a realitzar soroll en cap de setmana i dies festius

Els caps de setmana i dies festius, l’interval de temps per a activitats sorolloses es veu reduït, amb el propòsit d’assegurar que tots els residents puguin gaudir del seu temps de descans sense pertorbacions. Concretament, els caps de setmana i dia festius es permet fer soroll des de les 9.30 del matí fins a les 21.00 de la nit.

Límits de decibels permesos en un habitatge

La regulació de la Llei de Propietat Horitzontal a Catalunya estableix límits de decibels que han de ser respectats per a garantir una convivència harmoniosa entre habitants.

Decibels durant l’horari diürn

En l’horari diürn, els nivells de so en un habitatge no han de superar els 35-40 decibels. És important mantenir el volum de les activitats domèstiques dins d’aquests marges per a evitar possibles conflictes amb els residents i respectar la normativa vigent.

Decibels durant l’horari nocturn

D’altra banda, durant la nit, els decibels permesos es redueixen a 25-30. És fonamental mantenir un ambient tranquil i sense sorolls excessius durant aquestes hores per a respectar el descans dels residents i garantir un adequat nivell de qualitat de vida en la comunitat.

Consells per a reduir el soroll a casa

 • Utilitza catifes o tapets en el sòl per a absorbir el so i reduir la reverberació en la teva llar.
 • Aïlla les finestres i portes amb material especial per a evitar que el so exterior penetri en el teu habitatge.
 • Instal·la rivets en marcs i escletxes per a evitar filtracions de so entre les habitacions.
 • Evita mover muebles o objetos pesados durante las horas en las que el ruido está permitido para no perturbar la tranquilidad de tus vecinos.
 • Evita moure mobles o objectes pesats durant les hores en les quals el soroll està permès per a no pertorbar la tranquil·litat dels teus veïns.
 • Apagar electrodomèstics sorollosos com a rentadores, assecadores o aspiradores durant les hores de descans per a minimitzar la contaminació acústica.
 • Evita realitzar obres o organitzar festes durant els horaris de descans.

Què fer en cas de veí sorollós?

Davant la presència d’un veí que pertorba la tranquil·litat de l’entorn amb excés de soroll, és important prendre mesures per a resoldre la situació de manera adequada i respectuosa. A continuació, es detallen les accions a seguir en cas d’enfrontar aquesta problemàtica:

Dialogar amb el veí

La primera mesura a prendre és el diàleg amb el veí sorollós. De manera amable i empàtica, és convenient expressar-li l’impacte que el seu comportament genera en l’entorn, buscant trobar junts una solució que beneficiï a totes dues parts.

Notificar a l’administrador de la comunitat de veïns

En cas que el problema persisteixi, s’ha d’informar l’administrador de la comunitat sobre la situació. Quan s’enfronten situacions d’escàndol excessiu que pertorba la pau i el benestar en una comunitat de propietaris, la figura de l’administrador juga un paper crucial en la gestió i resolució d’aquests conflictes. Aquest professional actua com a mediador i gestor, encarregant-se d’implementar les normatives de convivència i assegurant que es respectin les regulacions establertes per la llei a Catalunya.

A Solfinc, comprenem la importància de fomentar un ambient de convivència harmònic i respectuós. Per això, oferim serveis d’administració de comunitats dissenyats específicament per a abordar i gestionar inconvenients relacionats amb el soroll. Els nostres administradors estan equipats amb el coneixement i les eines necessàries per a intervenir eficaçment en situacions de rebombori excessiu, facilitant la comunicació entre residents i promovent solucions que beneficiïn a tota la comunitat.

Recórrer a la policia si persisteix la situació

Si els intents de diàleg i la intervenció de l’administrador no fan efecte, es pot recórrer a la policia local per a notificar el cas. Les autoritats poden mediar en la situació i aplicar mesures que contribueixin a restablir l’harmonia en el veïnat.

Interposar una demanda en casos extrems

En situacions on el soroll excessiu i la falta de respecte per les normes de convivència persisteixen de manera greu, és possible considerar prendre mesures legals més contundents. Interposar una demanda pot ser l’última opció per a protegir els drets dels residents afectats i garantir un ambient habitable per a tots.

Niveles de ruido en Cataluña

Garantint la convivència pacífica entre veïns

La clau per a una convivència harmoniosa entre habitants radica a conèixer i respectar la normativa vigent que regula l’aldarull en les llars, la qual cosa contribueix a una millor qualitat de vida per a tots els residents. En aquest context, comptar amb la figura d’un professional en l’administració de comunitats no sols facilita el compliment d’aquestes normatives, sinó que també garanteix la convivència pacífica entre veïns. Aquest expert actua com a mediador en conflictes, assessora sobre les lleis locals i assegura que totes les parts coneguin i respectin les regles de convivència. A Solfinc, entenem la importància d’aquest paper i oferim serveis especialitzats d’administració de comunitats per a mantenir l’harmonia i promoure un ambient respectuós i agradable per a tots.

Importància de conèixer i respectar la normativa vigent

La normativa a Catalunya estableix horaris i límits de decibels per a mantenir la pau en les comunitats. És essencial estar informats i complir amb aquestes regles per a evitar conflictes i possibles sancions.

Evitar conflictes i possibles sancions

El no respectar els temps i límit de soroll en les llars pot resultar en l’aparició de conflictes amb els veïns. En situacions extremes, les multes poden ascendir fins a 3.000 euros, per la qual cosa és vital seguir les normatives establertes per a evitar contratemps.

Impacte del soroll en la qualitat de vida en les comunitats

El soroll excessiu en l’entorn domiciliari pot tenir greus conseqüències en la salut i benestar de les persones que ho sofreixen. Aquest tipus de contaminació acústica pot provocar estrès, ansietat i dificultats per a agafar el son. A més, l’exposició prolongada al soroll pot augmentar el risc de desenvolupar malalties cardiovasculars i trastorns del sistema nerviós.

La falta de descans adequat a causa de l’aldarull constant en la llar pot afectar negativament el rendiment en el treball o en les activitats diàries, així com deteriorar la qualitat de vida en general. Per tant, és fonamental mantenir un ambient tranquil i lliure de sorolls molestos per a preservar la salut física i mental de les persones que habiten en un habitatge.

 • Increment del nivell d’estrès i ansietat
 • Problemes per a descansar adequadament
 • Reducció de la concentració i el rendiment en tasques diàries

A més, el soroll constant pot interferir en les relacions interpersonals entre residents, generant tensions i conflictes que poden alterar el clima de convivència en la comunitat. La falta de tranquil·litat i assossec en la llar repercuteix directament en la percepció de confort i seguretat dels habitants.

Per tant, és fonamental conscienciar als residents sobre la importància de respectar els horaris de silenci i limitar les activitats sorolloses dins dels habitatges, contribuint així a mantenir un entorn tranquil i harmoniós on tots puguin gaudir d’una bona qualitat de vida en la seva comunitat.

Responsabilitats dels propietaris d’habitatges enfront del control dels nivells sonors

Els propietaris d’habitatges tenen la responsabilitat de garantir que els nivells de soroll en les seves llars estiguin dins dels marges establerts per la normativa vigent. És crucial que es prenguin mesures per a controlar i reduir el soroll generat a l’interior de les cases, evitant així possibles conflictes amb els veïns i complint amb les regles de convivència.

 • Realitzar un adequat aïllament acústic en els domicilis per a minimitzar la propagació del so cap als espais confrontants.
 • Informar els inquilins i residents sobre les normes de convivència i els intervals permesos per a realitzar activitats sorolloses a l’interior dels habitatges.
 • Atendre les queixes i reclams dels veïns en cas d’excés de so, prenent mesures correctives de manera immediata.
 • Col·laborar activament en la resolució de conflictes relacionats amb el soroll, promovent el diàleg entre totes les parts involucrades.

És fonamental que els propietaris s’involucrin activament en la gestió del soroll en les llars, contribuint a mantenir un ambient tranquil i respectuós dins de la comunitat. Complir amb les responsabilitats establertes en la normativa és essencial per a preservar l’harmonia entre veïns i garantir una convivència pacífica en els espais residencials.

Nivells de soroll permesos en diferents zones de sensibilitat acústica

Els nivells de soroll màxims permesos en les diferents zones de sensibilitat acústica a Catalunya estan regits per la normativa vigent per a garantir la qualitat de vida dels ciutadans en entorns urbans.

 • En zones residencials, els nivells de soroll diürns no han de superar els 55 decibels, mentre que a la nit es redueix a 40 decibels.
 • En zones d’equipaments escolars, les condicions són més estrictes, amb un màxim de 35 decibels durant el dia i 30 decibels a la nit, per a afavorir l’ambient propici per a l’estudi.
 • Per a zones d’hospitals i centres de salut, s’estableix un límit de 40 decibels durant el dia i 30 decibels en horari nocturn, amb la finalitat de garantir el descans de pacients i professionals sanitaris.
 • En àrees d’esbarjo infantil, la normativa imposa un topall de 45 decibels durant el dia i 35 decibels a la nit, per a protegir el descans i el joc dels nens.

Horaris de descans i tranquil·litat en les comunitats de propietaris

 • Els intervals de temps de descans i tranquil·litat en les finques són fonamentals per a garantir un ambient pacífic i harmoniós.
 • És important respectar els moments de silenci perquè tots els habitants puguin gaudir d’un entorn sense molèsties auditives.
 • Aquests horaris solen estar establerts per la normativa vigent i han de ser acatats per a promoure la convivència respectuosa entre els residents.

Gestió de la convivència en els immobles i la disminució de les molèsties per soroll

Per a assegurar una convivència harmoniosa entre habitants en els immobles, és fonamental implementar mesures efectives per a reduir les molèsties per soroll. La col·laboració i el respecte mutu són elements clau en aquest procés.

 • Establir normes clares sobre els horaris permesos per a realitzar activitats molestes en les llars. Comunicar aquestes normes de manera transparent a tots els residents.
 • Promoure el diàleg i l’empatia entre veïns. Fomentar la comunicació oberta per a resoldre possibles conflictes relacionats amb l’aldarull de manera pacífica i constructiva.
 • Implementar mesures d’aïllament acústic en els domicilis per a minimitzar la propagació del so entre els espais habitables.
 • Organitzar reunions periòdiques en la comunitat de propietaris per a abordar temes relacionats amb l’escàndol i buscar solucions consensuades.

La gestió eficaç de la convivència en els immobles contribueix a crear un entorn residencial més tranquil i agradable, on tots els residents puguin gaudir de la pau i la tranquil·litat en els seus habitatges.

En conclusió, navegar per les normatives de soroll a Catalunya pot ser un desafiament, però és crucial per a assegurar una convivència harmònica en qualsevol comunitat de veïns. Recordem que més enllà de conèixer les restriccions horàries i les sancions aplicables, la gestió eficaç d’aquestes situacions marca la diferència. En Solfinc, estem compromesos amb fomentar la convivència i la pau en la teva comunitat. El nostre servei d’administració de comunitats s’especialitza a gestionar de manera proactiva aquests i altres impediments, facilitant la comunicació i oferint solucions pràctiques. Confia en nosaltres per a mantenir l’equilibri perfecte en el teu habitatge, on el respecte i la qualitat de vida són sempre la nostra prioritat. Descobreix com el nostre equip pot ajudar-te a gestionar millor la teva comunitat visitant el nostre lloc web o contactant-nos directament.

Per a què serveix la nota simple d’un habitatge?

Per a què serveix la nota simple d’un habitatge?

Benvingut al blog de Solfinc! Si alguna vegada has pensat a comprar un habitatge a Barcelona, segurament t'has trobat amb termes legals que poden semblar confusos. Un dels documents més importants en qualsevol transacció immobiliària és la nota simple. Saps per a què...

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

A Solfinc, sabem que la seguretat i el bon funcionament dels ascensors a la teva comunitat són essencials. Els nostres administradors de comunitats estan sempre al dia amb les últimes normatives i regulacions per assegurar-te la millor gestió. El passat 1 de juliol va...

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Vendre un pis de manera ràpida i obtenir el millor preu possible pot ser tot un desafiament, però amb les estratègies adequades, és totalment assolible. En aquest article, explorarem consells efectius que t'ajudaran a optimitzar el procés de venda, assegurant els...