Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

El Govern aprova el decret de compensació als propietaris per la suspensió de desnonaments

juny 17, 2021 | Últimes entrades

El Consell de Ministres ha donat llum verda el decret que regula la compensació que rebran els propietaris d’habitatges, que es vegin afectats per la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa residencial. Aquesta indemnització podrà sol·licitar-se si els serveis socials no han pogut trobar una alternativa per a aquestes persones en situació de vulnerabilitat i quan es produeixi una pèrdua d’ingressos per a l’arrendador.

“El decret estableix les mesures i el procediment perquè les comunitats autònomes puguin utilitzar els recursos del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 per a fer front a aquestes indemnitzacions dins del seu àmbit territorial”, ha explicat el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

El decret antidesnonaments de desembre de 2020 ja va establir que els propietaris d’habitatges tindrien dret a sol·licitar una compensació pel perjudici ocasionat per la suspensió dels desnonaments de la persona o persones vulnerables, si una vegada transcorreguts els tres mesos que té l’Administració per a oferir a aquesta família una solució residencial, i quan es produeixi una pèrdua per al propietari perquè l’immoble estigués llogat o lloc per a la venda o el lloguer.

El propietari té dret a rebre una indemnització equivalent al preu del lloguer de la zona en la qual es trobi l’immoble, segons estableix l’Índex de Preus d’Habitatge del Ministeri, més les despeses corrents de l’habitatge que acrediti haver assumit l’arrendador, pel període que mediï entre la suspensió del desnonament i el seu aixecament.

“Si aquest valor fos superior a la renda que vingués percebent l’arrendador, la compensació consistirà en renda deixada de percebre durant el mateix període assenyalat anteriorment més les despeses corrents”, aclareix en text del reial decret aprovat al desembre de 2020.

La sol·licitud de compensació podrà presentar-se per l’arrendador, havent de formular una exposició raonada i justificada de la compensació que consideri procedent sobre la base dels criteris indicats anteriorment.

L’última pròrroga del decret antidesnonaments fins al 9 d’agost va estendre per tres mesos més el termini per a presentar la sol·licitud de compensació, amb el que aquest acaba el pròxim 9 de setembre.

“Amb aquest decret venim a conjugar la necessitat d’atendre les situacions d’emergència social i sanitària que s’han produït en aquesta pandèmia amb el respecte a la seguretat jurídica dels propietaris i arrendadors”, ha subratllat José Luis Ábalos.

Segueixen exclosos de la suspensió de desnonaments els casos en els quals l’habitatge sigui la residència habitual o segona residència del propietari, quan és un immoble cedit per qualsevol títol vàlid en dret a una persona física que tingués en ell el seu domicili habitual o segona residència degudament acreditada i quan l’entrada o permanència s’hagi produït mediant intimidació o violència sobre les persones.

També quan existeixin indicis racionals que l’habitatge s’estigui utilitzant per a la realització d’activitats il·lícites, quan es tracti d’immobles destinats a habitatge social i ja s’hagués assignat l’habitatge a un sol·licitant i en els casos en què l’entrada en l’immoble s’hagi produït després de l’entrada en vigor de la mesura.

Si necessites informació sobre aquest tema o qualsevol altre, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de la nostra pàgina web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el Blog, Facebook , Instagram o Twitter per a més contingut de sector.

Fonthttps://www.idealista.com/

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...