Puc gravar la reunió de propietaris?

oct. 19, 2020 | Últimes entrades

Gravar la reunió de propietaris és una cosa que cada vegada es realitza amb més freqüència. No només perquè la gent s’oblidi de la reunió anterior, puguin arribar a ser molt llargues o es generin grans debats/discussions, sinó també perquè la situació actual ha fet que no pugui assistir tothom a la reunió de propietaris. Malgrat això, per poder gravar la reunió es necessita l’aprovació expressa de la majoria dels veïns i signar un acord prèviament.

Però, si es realitzen actes, per què gravar la reunió de propietaris?

Des del començament de la pandèmia, les juntes s’han traslladat a l’àmbit digital, i els propietaris van començar a gravar les reunions per verificar que el que s’indica en les actes és un fidel reflex de què s’ha parlat a la Junta.

Existeix base legal per gravar la reunió de propietaris?

Segons l’article 147 de la Llei d’enjudiciament civil sobre “Documentació de les actuacions mitjançant sistemes de gravació i reproducció de les imatges i el so”, per gravar la junta de propietaris d’una comunitat, s’ha de deixar constància en un acord previ per acceptar- i ha d’haver-hi una majoria a favor.

En aquest sentit, la sol·licitud d’enregistrament ha de realitzar durant el primer punt de l’ordre del dia on s’ha de celebrar la Junta amb gravació perquè s’aprovi. De fet, la llei indica que per a la validesa dels altres acords bastarà el vot de la majoria del total dels propietaris que, al seu torn, representin la majoria de les quotes de participació.

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Ha entrat en vigor la nova Llei d'Habitatge que entra en vigor demà. A continuació, us presentem les preguntes més recurrents que hem rebut sobre la nova llei. Quan ha entrat en vigor la nova llei d'habitatge? La llei va entrar en vigor el dia 26 de maig de 2023 però,...

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

En els darrers anys, l'habitatge s'ha convertit en un dels temes més importants i polèmics a la societat. Els preus alts, la manca d'accessibilitat i les dificultats per trobar una llar adequada han generat preocupació i malestar entre la població. Tot i això,...