Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Guia: Com sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya?

juny 8, 2022 | Lloguer, Lloguer, Últimes entrades

Com ja hem esmentat al post d’ahir sobre la convocatòria per al bo lloguer jove a Catalunya, avui dimecres 8 de juny de 2022 s’han obert les convocatòries per sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya. La sol·licitud la podrem sol·licitar fins el 17 de juny del 2022 a les 17 hores, quan es tancarà la convocatòria.

La Generalitat ens proporciona aquesta guia per fer la sol·licitud. Tot i així, nosaltres t’explicarem pas a pas què cal fer per poder fer-ho sense problemes.

Disposar de compte a IDCat

Per poder iniciar sessió a l’apartat corresponent del web de la Generalitat, cal disposar d’un compte al programa IDCat (certificat digital). Si no es disposa de cap compte, es pot crear de diferents maneres:

  • Sense certificat digital, amb targeta CatSalut/Muface: Cal entrar en aquest enllaç, i fer clic a “Alta sense certificat” . Seguidament emplenem les dades que ens demana i us donarem a validar. Un cop realitzat aquest pas, ens demanarà dades de contacte i ens enviaran un e-mail de confirmació quan estigui el compte creat.

   donar d'alta a IDCat per sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya

   Creació de l’IDCat sense certificat

 

  • Amb certificat digital: Cal entrar en aquest enllaç, i fer clic a “Alta amb certificat”. Ens sol·licitarà disposar d’un certificat vàlid instal·lat al pc i telèfon mòbil. Aquí cal seguir els passos i rebre el correu electrònic amb la confirmació del compte creat.

   donar d'alta a IDCat per sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya

   Creació de l’IDCat amb certificat

 

 • Sense res de l’anterior, amb vídeo-identificació: Si per contra, no disposes ni de certificat digital o no tens la targeta Catsalut a mà, pots fer-ho amb video-identificació mitjançant aquest enllaç. Per fer la sol·licitud del teu IDCat, necessitaràs tenir el teu DNI, TIE, Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea o sense permís de residència. A més, necessitaràs tenir el mòbil a mà juntament amb la targeta esmentada anteriorment doncs, aquest procés és fàcil i intuïtiu però se centra a fer una sèrie de fotos i vídeos amb la targeta i la teva cara, on dius el teu nom i cognoms i mostres la targeta d’identificació, per així poder validar-la.

  donar d'alta a IDCat per sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya

  Creació de l’IDCat amb vídeo – identificació

Finalment, en rebre el correu de confirmació, ja tindràs accés a l’IDCat per poder sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya.

Quins documents he de tenir abans de sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya?

Abans de sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya, cal tenir en compte que hem d’acreditar que estem vivint en un pis llogat, que nosaltres som els sol·licitants (juntament amb el número de compte a què sol·licitarem l’ajuda), solvència i algun aspecte més. És per això que hem de tenir en format PDF els documents següents:

 • Contracte de lloguer vivenda, habitació i/o cessió d’ús: Signat per ambdues parts en què el sol·licitant ha d’estar com a titular del contracte o convivent.
 • Documentació acreditativa de la titularitat del compte corrent: Cal descarregar i adjuntar aquesta plantilla degudament emplenada. Així mateix, s’aconsella adjuntar-hi el certificat de titularitat del compte bancari (en determinats bancs com Caixabank, es pot sol·licitar en línia des de l’àrea privada).
  adjuntar dades bancàries per sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya

  Cal adjuntar document sàpiga o certificat de titularitat

   

 • Tots els rebuts del lloguer de 2022: Han d’estar pagats i tots al mateix fitxer. Per això cal sol·licitar-ho prèviament a l’administrador o propietari del pis, ja que és preferible adjuntar el rebut de l’administrador. També serveixen els rebuts que podem extreure del banc.
 • OPCIONAL – Declaració responsable d’ingressos Bono Lloguer Jove: Aquest document és opcional, ja que només l’han de presentar en aquells casos excepcionals en què el sol·licitant acrediti que ha iniciat la vida laboral el 2021 o 2022. En aquest cas, caldria presentar la declaració responsable d’ingressos juntament amb el següent:
  • Si s’inicia el 2021: Certificat d’imputacions subministrat per l’AEAT o Declaració IRPF 2021 o Certificat de Retenció empreses més vida laboral.
  • Si s’inicia el 2022: Contracte de treball signat amb durada prevista de sis mesos a comptar de la data de la sol·licitud i totes les nòmines rebudes fins a la presentació de la sol·licitud.

   adjuntar declaració responsable ingressos per sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya

   Adjuntar la declaració responsable d’ingressos, juntament amb el que s’ha esmentat anteriorment.

Com sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya?

Un cop disposem de l’IDCat i dels documents anteriors, podem accedir a la sol·licitud mitjançant aquest enllaç per sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya de forma online.

En accedir amb l’IDCat ens enviaran un codi al telèfon i tot seguit podrem accedir a la sol·licitud. Trobarem els apartats següents:

 • Dades d’identificació: Omplim les dades de la persona que sol·licita l’ajuda.
  sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya - 1

  Sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya – 1

   

 • Dades de l’habitatge, del contracte d’arrendament i de l’arrendador: Amb el contracte a la mà, omplim aquest apartat per saber totes les dades necessàries (referència cadastral, data de contracte, dades de la propietat, etc.). Si no disposem de la referència cadastral al contracte, podem buscar-la posant el carrer al cercador oficial del Cadastre.
  Sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya - 2

  Sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya – 2

  Sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya - 3

  Sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya – 3

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dades personals i econòmiques de la unitat de convivència: Això només s’emplenarà en cas que hi hagi altres persones convivint. S’hi indicaran les dades d’identificació de cada convivent i la seva situació laboral:
Sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya - 4

Sol·licitar el bo jove lloguer a Catalunya – 4

 

 • Dades bancàries: Aquí haurem d’informar l’IBAN on volem rebre l’ajuda. El sol·licitant ha de figurar com a titular del compte, pot portar el document SEPA o el document de titularitat i adjuntar-lo a l’apartat de documentació.
 • Documentació annexa: En aquest apartat adjuntarem els documents PDF que teníem preparats, és a dir, contracte de lloguer, titularitat bancària, rebuts i declaració responsable (si cal).

Finalment, fem clic a totes les caselles de consentiment i us donem a enviar. Podrem descarregar el resguard de la sol·licitud.

Aspectes a tenir en compte

Si necessiteu més informació sobre això, podeu accedir al web de la Generalitat on especifiquen els terminis, documents, requisits, etc. Així mateix, en aquest apartat es pot accedir a la informació per fer el tràmit de forma presencial.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram Twitter per més contingut del sector.

 

 

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...