Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Han ocupat la meva propietat de forma il·legal

jul. 24, 2020 | Últimes entrades, Últimes entrades

Prop de 100.000 habitatges s’han ocupat de forma il·legal a Espanya. A continuació, analitzem quines són les eines concretes amb què compta el propietari per evitar els okupes i com fer-los fora més aviat possible. En concret, la llei de desnonament Exprés és una modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil que busca permetre a les persones físiques recuperar el seu habitatge de manera immediata quan hagi estat privada d’ella sense el seu consentiment. A més de les persones físiques, també reconeix aquest dret a les entitats sense ànim de lucre i les entitats públiques propietàries o posseïdores legítimes d’habitatge social. Aquests propietaris podran interposar la demanda contra les persones que hagin ocupat la propietat del seu immoble de manera il·legal (ocupants desconeguts) quan es desconeguin els noms, i que no tinguin títol suficient per a viure-hi. Això últim implica qualsevol contracte que autoritza a una persona diferent del propietari a viure en una casa, per exemple, un contracte d’arrendament o cessió de l’immoble.

Com he d’actuar?

Abans de presentar la demanda, cal tenir en compte que aquesta ha de demanar la immediata recuperació de la plena possessió de la propietat ocupada, ja que en cas contrari els terminis per executar el desnonament serien molt més grans.

Un cop admesa a tràmit la demanda es notificarà als okupes. En concret, la demanda es notifica a qualsevol persona que estigui a la casa i disposaran de cinc dies per presentar la documentació necessària per acreditar que estan residint en l’habitatge de manera regular. Si els okupes presenten un títol vàlid no es produiria el desnonament immediat, sinó que caldria esperar a un judici, on les parts exposaran les seves versions i es decidirà sobre la validesa i la continuació del contracte signat entre les parts.

Quant de temps triga a desallotjar els okupes de la meva propietat?

Si els okupes no responen a la demanda o si la documentació lliurada no és vàlida, el jutge emet una ordre per ordenar el desallotjament de l’habitatge. Aquest acte no admet recurs i es durà a terme un efecte contra qualsevol dels ocupants que es troben en aquest moment en l’habitatge. Finalment, produïm el desallotjament de l’habitatge a la data estipulada en l’acte. Normalment es realitza gairebé de forma immediata, ja que no cal que transcorri el termini de 20 dies habitual en altres procediments.

Malgrat que en aquests casos no s’ofereix una alternativa residencial als ocupants, si aquests ho consenten notificar la seva situació als serveis socials, perquè en un termini de set dies poden adoptar les mesures de protecció que en el seu cas procedeixin.

El cost de fer fora els okupes

Malgrat que la modificació de la normativa permet agilitzar els tràmits en favor dels propietaris, aquests últims igualment afectats d’assumir els costos del procés. En concret, per a fer els okupes d’un habitatge, el propietari ha de contractar com a mínim a un advocat i un procurador i assumir les seves tarifes. Tots dos requereixen signar la demanda interposada perquè sigui admesa a tràmit.

A aquests costos, anem a sumar els impostos per fer aquest tràmit costat de les possibles despeses al recuperar l’habitatge, ja sigui un manyà per canviar el pany de l’habitatge o qualsevol altre professional que sigui necessari si la casa ha sofert desperfectes durant l’ocupació il·legal.

Guia completa per a comprar la teva primera llar a Barcelona

Guia completa per a comprar la teva primera llar a Barcelona

Comprar la teva primera llar a Barcelona pot ser un emocionant però també un procés complex ple de decisions importants. Des de triar la ubicació adequada fins a entendre els tràmits legals i financers, cada pas és crucial per a garantir una compra reeixida i...

Què és el home staging?

Què és el home staging?

En el competitiu mercat immobiliari de Barcelona, diferenciar-se és clau per a captar l'atenció de potencials compradors i aconseguir vendes reeixides. En aquest context, emergeix el home staging com una poderosa eina que transforma espais per a fer-los més atractius...