Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Tribunal Suprem: Hisenda no podrà exigir deutes sense acceptació d’herència

oct. 17, 2022 | Últimes entrades, Patrimoni, Patrimoni

El Tribunal Suprem ha aclarit en una sentència recent que Hisenda no podrà exigir els deutes sense acceptació d’herència a una vídua/vídu. És a dir, l’alt tribunal recalca que els hereus poden evitar els deutes que tenia el difunt amb Hisenda si renuncien a l’herència.

Estima que les liquidacions tributàries impugnades pels hereus eren contràries a Dret, ja que l’Administració tributària no va haver de considerar la vídua recurrent com a successora del seu difunt marit ni tampoc la va haver de considerar representant de l’herència jacent en no trobar-se en aquesta situació després de l’acceptació a benefici d’inventari pels hereus.

LA SENTÈNCIA QUE MARCA EL PRECEDENT SOBRE NO PODER EXIGIR DEUTES SENSE ACCEPTACIÓ D’HERÈNCIA

La qüestió que es planteja a la sentència del Suprem del 12 de setembre passat d’aquest any és la de la impugnació de liquidacions tributàries notificades a la vídua per deutes del seu marit difunt. Aquest va nomenar els seus fills hereus universals i van acceptar l’herència a benefici d’inventari. A la vídua li va llegar el terç de lliure disposició en ple domini, però no va acceptar l’herència .

Hisenda defensa que les liquidacions d’interessos notificades a la vídua recurrent eren correctes per atribuir-los la condició de successora del difunt com a legatària de part alíquota i com a representant de l’herència jacent. Però difícilment es pot considerar que l’herència estava jacent tenint en compte que els únics hereus la van acceptar a benefici d’inventari. I alhora que van ser notificades a la vídua les liquidacions aquesta no havia acceptat el seu llegat.

En aquest cas, el Tribunal Suprem resol que Hisenda no podrà exigir deutes sense acceptació d’herència perquè l’absència d’un líquid actiu per als hereus va fer que fos impossible fer efectiu el llegat de la vídua. D’aquesta manera, en resultar impossible que rebés el llegat, Hisenda no devia notificar-li les liquidacions com a successora .

QUINS DRETS TÉ UNA VÍDUA/VÍDU SOBRE L’HERÈNCIA?

El sistema normatiu espanyol atorga a la vídua la condició d’ hereu forçós i reserva per a aquesta una part de l’herència del difunt que es coneix com a legítima .

La llegítima de la vídua/vídu presenta certes particularitats, atès que es concreta en una part de l’herència en usdefruit i varia en funció dels hereus amb què la vídua/vídu concorri a l’herència del seu marit/dona.

Si es concorre a l’herència amb fills o descendents del difunt/da, té dret a un terç de l’herència en usdefruit. Si concorre sola, tindrà dret a l’usdefruit de dos terços de l’herència. En cas que hi hagi ascendents (i no descendents), la vídua té dret a la meitat de l’herència en usdefruit.

És possible que el difunt faci testament per garantir al cònjuge l’usdefruit universal i vitalici dels seus béns.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram Twitter per a més contingut del sector.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...