Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

La inscripció d’acords comunitaris de limitació d’ús d’elements privatius.

febr. 3, 2019 | Inmobiliaria

El 27 de juliol de 2018 la Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat va declarar que es necessita el consentiment individual i exprés del propietari afectat en document públic perquè l’acord comunitari prohibeixi destinar els locals d’immoble a alguna de les següents activitats: restauració, gimnasos, activitats de saló de jocs o recreatius i supermercats.

Encara que el dret a la propietat dóna facultat al seu titular a usar i gaudir de l’immoble segons els seus propis i exclusius interessos, aquest no és un dret absolut. Aquest dret està subjecte a límits que són inherents i configuradors del contingut del mateix dret.

El dret de propietat sobre un element privatiu està subjecte als límits inherents a tota comunitat de béns, consistents en la concurrència dels drets d’igual classe dels altres propietaris, i l’interès general de la comunitat, que en la propietat horitzontal s’encarna en la conservació de l’immoble i els deures inherents a les relacions entre els veïns.

Aquests límits al dret individual de la propietat privada estan presents en la Llei de Propietat Horitzontal, mitjançant l’establiment de restriccions o límits legals.

Algunes d’elles són:

–          Consentir en el pis o local les reparacions de restriccions que exigeixi el servei immoble.

–          Les restriccions o prohibicions sobre l’ús i destinació de l’element privatiu que pot contenir el títol constitutiu o en els estatuts.

Aquesta concurrència entre els diferents interessos i en moltes ocasions contraposats, es gestionen en el funcionament ordinari de la comunitat de propietaris mitjançant actes comunitaris representatius dels interessos d’aquesta, i d’altra banda, els actes individuals, on es representen els interessos propis i exclusius de cada propietari.

La Llei de Propietat Horitzontal, amb la finalitat de reglamentar i ordenar aquesta concurrència d’interessos diferents i tots mereixedors de protecció jurídica, ha establert un conjunt de normes jurídiques que garanteixen un adequat funcionament d’aquest ens jurídic que opera en el tràfic jurídic de manera autònoma i independent dels seus integrants.

Per a estar informat d’aquest i altres assumptes de dret immobiliari no dubti a contactar amb el nostre servei d’assessoria immobiliària.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...