La inscripció d’acords comunitaris de limitació d’ús d’elements privatius.

febr. 3, 2019 | Inmobiliaria

El 27 de juliol de 2018 la Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat va declarar que es necessita el consentiment individual i exprés del propietari afectat en document públic perquè l’acord comunitari prohibeixi destinar els locals d’immoble a alguna de les següents activitats: restauració, gimnasos, activitats de saló de jocs o recreatius i supermercats.

Encara que el dret a la propietat dóna facultat al seu titular a usar i gaudir de l’immoble segons els seus propis i exclusius interessos, aquest no és un dret absolut. Aquest dret està subjecte a límits que són inherents i configuradors del contingut del mateix dret.

El dret de propietat sobre un element privatiu està subjecte als límits inherents a tota comunitat de béns, consistents en la concurrència dels drets d’igual classe dels altres propietaris, i l’interès general de la comunitat, que en la propietat horitzontal s’encarna en la conservació de l’immoble i els deures inherents a les relacions entre els veïns.

Aquests límits al dret individual de la propietat privada estan presents en la Llei de Propietat Horitzontal, mitjançant l’establiment de restriccions o límits legals.

Algunes d’elles són:

–          Consentir en el pis o local les reparacions de restriccions que exigeixi el servei immoble.

–          Les restriccions o prohibicions sobre l’ús i destinació de l’element privatiu que pot contenir el títol constitutiu o en els estatuts.

Aquesta concurrència entre els diferents interessos i en moltes ocasions contraposats, es gestionen en el funcionament ordinari de la comunitat de propietaris mitjançant actes comunitaris representatius dels interessos d’aquesta, i d’altra banda, els actes individuals, on es representen els interessos propis i exclusius de cada propietari.

La Llei de Propietat Horitzontal, amb la finalitat de reglamentar i ordenar aquesta concurrència d’interessos diferents i tots mereixedors de protecció jurídica, ha establert un conjunt de normes jurídiques que garanteixen un adequat funcionament d’aquest ens jurídic que opera en el tràfic jurídic de manera autònoma i independent dels seus integrants.

Per a estar informat d’aquest i altres assumptes de dret immobiliari no dubti a contactar amb el nostre servei d’assessoria immobiliària.

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Ha entrat en vigor la nova Llei d'Habitatge que entra en vigor demà. A continuació, us presentem les preguntes més recurrents que hem rebut sobre la nova llei. Quan ha entrat en vigor la nova llei d'habitatge? La llei va entrar en vigor el dia 26 de maig de 2023 però,...

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

En els darrers anys, l'habitatge s'ha convertit en un dels temes més importants i polèmics a la societat. Els preus alts, la manca d'accessibilitat i les dificultats per trobar una llar adequada han generat preocupació i malestar entre la població. Tot i això,...