Inspeccions reglamentàries de les Instal·lacions de Baixa Tensió en les Comunitats de propietaris

gen. 19, 2023 | Comunitats

La periodicitat de les inspeccions periòdiques per una OCA en instal·lacions de baixa tensió en comunitats de propietaris, ve definida pel RD 842/2002 de 2 d’agost, pel qual va quedar aprovat el Reglament Electrotècnic per Baixa tensió i les seves instruccions complementàries. A continuació, exposarem les instal·lacions afectades:
  • Edificis d’habitatges i zones comunes quan la seva potència sigui superior a 100 Kw hauran de passar una inspecció reglamentària de les seves instal·lacions elèctriques cada 10 anys. Inclou també garatges, piscines i enllumenat exterior.
  • Garatges de més de 25 places, s’haurà de realitzar una inspecció inicial i inspeccions periòdiques cada 5 anys.
  • Piscines i fonts que estiguin en una comunitat amb potència superior a 10 Kw, inspecció inicial i periòdicament cada 5 anys.
  • Si una comunitat disposa de locals de pública concurrència o locals humits de potència major de 25 Kw o locals de risc d’incendi al seu edifici, inspecció inicial i periòdica cada 5 anys.
  • No podem oblidar una instal·lació cada vegada més comuna de trobar en les comunitats, que són les estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics, que hauran de tenir una inspecció inicial i també cada 5 anys.
L’Organisme de Control informarà a la Generalitat dels casos amb defectes molt greus, així com dels casos d’haver superat el termini establert sense correcció dels defectes.
Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

Font: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Ha entrat en vigor la nova Llei d'Habitatge que entra en vigor demà. A continuació, us presentem les preguntes més recurrents que hem rebut sobre la nova llei. Quan ha entrat en vigor la nova llei d'habitatge? La llei va entrar en vigor el dia 26 de maig de 2023 però,...

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

En els darrers anys, l'habitatge s'ha convertit en un dels temes més importants i polèmics a la societat. Els preus alts, la manca d'accessibilitat i les dificultats per trobar una llar adequada han generat preocupació i malestar entre la població. Tot i això,...