Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Inspeccions reglamentàries de les Instal·lacions de Baixa Tensió en les Comunitats de propietaris

gen. 19, 2023 | Comunitats

La periodicitat de les inspeccions periòdiques per una OCA en instal·lacions de baixa tensió en comunitats de propietaris, ve definida pel RD 842/2002 de 2 d’agost, pel qual va quedar aprovat el Reglament Electrotècnic per Baixa tensió i les seves instruccions complementàries. A continuació, exposarem les instal·lacions afectades:
  • Edificis d’habitatges i zones comunes quan la seva potència sigui superior a 100 Kw hauran de passar una inspecció reglamentària de les seves instal·lacions elèctriques cada 10 anys. Inclou també garatges, piscines i enllumenat exterior.
  • Garatges de més de 25 places, s’haurà de realitzar una inspecció inicial i inspeccions periòdiques cada 5 anys.
  • Piscines i fonts que estiguin en una comunitat amb potència superior a 10 Kw, inspecció inicial i periòdicament cada 5 anys.
  • Si una comunitat disposa de locals de pública concurrència o locals humits de potència major de 25 Kw o locals de risc d’incendi al seu edifici, inspecció inicial i periòdica cada 5 anys.
  • No podem oblidar una instal·lació cada vegada més comuna de trobar en les comunitats, que són les estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics, que hauran de tenir una inspecció inicial i també cada 5 anys.
L’Organisme de Control informarà a la Generalitat dels casos amb defectes molt greus, així com dels casos d’haver superat el termini establert sense correcció dels defectes.
Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

Font: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...