S’APLICA IVA AL LLOGUER?

nov. 12, 2020 | Patrimoni

La gestió de l’IVA en el lloguer d’un immoble varia depenent les diferents operacions que es realitzin, ja que a cadascuna d’elles se li aplica l’IVA de diferent manera, depenent de si el lloguer de l’immoble és per a ús comercial, d’habitatge, etc. T’ho detallem a continuació:

Fiances i indemnitzacions:

 • Fiança: no té IVA al tenir caràcter indemnitzatori.
 • Indemnització per rescissió de contracte:
  • Si la paga el llogater: no forma part de la base imposable.
  • Si la paga el propietari: està subjecta a IVA.
 • Indemnització per obres al local: no forma part de la base imposable.

L’IVA sobre els lloguers:

 • Lloguer d’habitatge: exempt d’IVA però subjecte a l’ITP.
  • Amb opció de compra:
   • Si l’arrendador és empresa d’arrendament financer o promotor de l’immoble, haurà de tributar a el 10% d’IVA.
   • Si són habitatges de protecció oficial, a el 4% d’IVA.
  • Com despatx d’advocats: 21% d’IVA ja que no s’usa exclusivament com a habitatge.
  • A un metge, destinat a habitatge i consultes: 21% d’IVA ja que no s’usa exclusivament com a habitatge.
  • D’una empresa a un empleat seu: exempt d’IVA però subjecte a l’ITP.
  • Del propietari a una immobiliària: 21% d’IVA ja que l’arrendatari no l’utilitza com a habitatge, sinó que al seu torn ho arrenda.
  • D’una immobiliària a un particular: exempt d’IVA. Exempt a l’ITP si és per a ús estable i permanent.
  • A una associació/fundació per a una cessió gratuïta: exempt d’IVA però subjecte a l’ITP.
 • Lloguer d’un apartament turístic: exempt d’IVA, sempre que no es prestin serveis propis de la indústria hotelera. Si es presten aquests serveis, el lloguer tributarà al 10%.
 • Lloguer d’una plaça de garatge:
  • Si es lloga conjuntament amb l’habitatge, està exempta d’IVA.
  • Si no arrenda conjuntament amb habitatge, l’arrendador ha de repercutir el 21% d’IVA.
 • Lloguer d’un local: 21% IVA.
 • Lloguer d’un solar: 21% IVA.

L’IVA en traspassos o vendes de locals:

 • Cessió d’ús de local de forma gratuïta:
  • Si el propietari està donat com a alta en el cens: està subjecte a IVA del 21%.
  • Si no està donat d’alta: no està subjecte a IVA.
 • Traspàs de el lloguer d’un local: la cessió dels drets arrendaticis està subjecta a l’IVA del 21%.
 • Local per convertir-lo en habitatge: serà considerat habitatge si disposa de cèdula d’habitabilitat o llicència de primera ocupació. S’aplica el 10% d’IVA si l’obra compleix els requisits per considerar-rehabilitació o obra de renovació / reparació.
 • Venda de local al finalitzar contracte de lloguer:
  • Si no s’ha produït la liquidació de tot el patrimoni, està subjecta a IVA.
 • Venda de negoci (traspàs excepte local, que s’arrenda): no subjecta a l’IVA si els béns s’acompanyen de l’estructura organitzativa i els factors de producció necessaris per desenvolupar l’activitat pels seus propis mitjans.
 • Compra de local de segona mà per a llogar: el venedor pot renunciar a l’exempció, fent que la compra tributi per IVA i no per ITP. A més, el lloguer de el local converteix el particular en empresari a l’efecte d’IVA.

L’IVA en obres i reparacions:

 • Obres en locals: el 21% d’IVA.
 • Reparacions d’un habitatge efectuades pel propietari: el 21% d’IVA.

Si tens algun dubte, posa’t en contacte amb nosaltres trucant al 93 458 83 05 ext.2 o mitjançant la nostra web i te’l resoldrem .

 

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Ha entrat en vigor la nova Llei d'Habitatge que entra en vigor demà. A continuació, us presentem les preguntes més recurrents que hem rebut sobre la nova llei. Quan ha entrat en vigor la nova llei d'habitatge? La llei va entrar en vigor el dia 26 de maig de 2023 però,...

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

En els darrers anys, l'habitatge s'ha convertit en un dels temes més importants i polèmics a la societat. Els preus alts, la manca d'accessibilitat i les dificultats per trobar una llar adequada han generat preocupació i malestar entre la població. Tot i això,...