Els joves: interessant nínxol de mercat

set. 18, 2019 | Últimes entrades

Les generacions canvien i el producte d’inversió que es manté sempre inalterable enfront de les anades i vingudes de l’economia espanyola sempre és el mateix: el maó.  De fet, el 63% dels espanyols considera que l’habitatge és la millor herència per a deixar als seus fills i el 47% creu que és l’opció més adequada com a pla de pensions de cara a la jubilació, segons l’últim estudi sobre la demanda d’habitatge a Espanya elaborat per Casaktua. El 74% de l’estalvi dels espanyols es concentren en aquest tipus d’immobles, tal com destaca  l’Enquesta Financera del Banc Central d’Espanya.

Per què els espanyols tenim tant arrelament a la inversió immobiliària? Perquè és per una qüestió de números. El rendiment de l’habitatge, incloent la rendibilitat per plusvàlua, va aconseguir al gener d’aquest any un acumulat anual de 10,7%, mentre que el benefici que va reportar la inversió en un altre tipus de productes financers es va situar a una distància considerable.

Per exemple, invertir en bons de l’Estat a 10 anys va oferir un rendiment del 1,1%; els dipòsits van reportar un benefici del 0,1% i la inversió en Borsa va acabar en negatiu, tant que la seva rendibilitat va caure un 3.8%. Per part seva, el rendiment interanual mitjà dels plans de pensions a Espanya va baixar un 0,52% a tancament de maig, mentre que el de fons d’inversió va registrar un saldo negatiu del 1,74% al maig, segons l’Associació d’Institucions d’Inversió Col·lectiva.

Vistes aquestes xifres, no hi ha molt més que puguem dir. El mercat immobiliari es constitueix llavors com un dels més rendibles i apetibles al qual destinar els estalvis. I aquesta és una premissa arrelada no només entre les generacions adultes sinó també entre els més joves. En aquest sentit, la consultora Gesvalt determina que els millenials a capten entre el 20-30% de les adquisicions immobiliàries que es realitzen a Espanya.

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Ha entrat en vigor la nova Llei d'Habitatge que entra en vigor demà. A continuació, us presentem les preguntes més recurrents que hem rebut sobre la nova llei. Quan ha entrat en vigor la nova llei d'habitatge? La llei va entrar en vigor el dia 26 de maig de 2023 però,...

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

En els darrers anys, l'habitatge s'ha convertit en un dels temes més importants i polèmics a la societat. Els preus alts, la manca d'accessibilitat i les dificultats per trobar una llar adequada han generat preocupació i malestar entre la població. Tot i això,...