Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Els joves: interessant nínxol de mercat

set. 18, 2019 | Últimes entrades

Les generacions canvien i el producte d’inversió que es manté sempre inalterable enfront de les anades i vingudes de l’economia espanyola sempre és el mateix: el maó.  De fet, el 63% dels espanyols considera que l’habitatge és la millor herència per a deixar als seus fills i el 47% creu que és l’opció més adequada com a pla de pensions de cara a la jubilació, segons l’últim estudi sobre la demanda d’habitatge a Espanya elaborat per Casaktua. El 74% de l’estalvi dels espanyols es concentren en aquest tipus d’immobles, tal com destaca  l’Enquesta Financera del Banc Central d’Espanya.

Per què els espanyols tenim tant arrelament a la inversió immobiliària? Perquè és per una qüestió de números. El rendiment de l’habitatge, incloent la rendibilitat per plusvàlua, va aconseguir al gener d’aquest any un acumulat anual de 10,7%, mentre que el benefici que va reportar la inversió en un altre tipus de productes financers es va situar a una distància considerable.

Per exemple, invertir en bons de l’Estat a 10 anys va oferir un rendiment del 1,1%; els dipòsits van reportar un benefici del 0,1% i la inversió en Borsa va acabar en negatiu, tant que la seva rendibilitat va caure un 3.8%. Per part seva, el rendiment interanual mitjà dels plans de pensions a Espanya va baixar un 0,52% a tancament de maig, mentre que el de fons d’inversió va registrar un saldo negatiu del 1,74% al maig, segons l’Associació d’Institucions d’Inversió Col·lectiva.

Vistes aquestes xifres, no hi ha molt més que puguem dir. El mercat immobiliari es constitueix llavors com un dels més rendibles i apetibles al qual destinar els estalvis. I aquesta és una premissa arrelada no només entre les generacions adultes sinó també entre els més joves. En aquest sentit, la consultora Gesvalt determina que els millenials a capten entre el 20-30% de les adquisicions immobiliàries que es realitzen a Espanya.

A quina part d’Espanya és més rendible comprar un pis per llogar

A quina part d’Espanya és més rendible comprar un pis per llogar

Comprar un pis per llogar va tenir una rendibilitat del 6,5% anual a Espanya el 2022, segons dades revelades aquest dilluns per Fotocasa. La xifra, en base als preus de compra i lloguer del portal, varia en funció de la província, amb alguna sorpresa si es fa una...