Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Últimes mesures sanitàries que afecten a les Comunitats de Propietaris

juny 24, 2021 | Últimes entrades

Aquest dissabte es va publicar en el DOGC la RESOLUCIÓ SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. En concret, afecta a les reunions de les comunitats de propietaris i a les actuacions de les comunitats amb piscines.

Aquesta Resolució entra en vigor a partir del DILLUNS, 21 DE JUNY, i tindrà vigència fins les 00.00 hores del dia 5 de juliol de 2021

Pel que fa a les Juntes de Propietaris i a les piscines comunitàries, afecta el següent:

REUNIONS DE COMUNITATS DE PROPIETARIS:

S’aixeca la prohibició de trobades de més de 10 PERSONES.

En conseqüència, ja es poden celebrar reunions de Comunitats de Propietaris presencials, encara que assisteixin més de 10 persones. Si bé, es RECOMANA que no es superi el número màxim de 10 persones.

Segueix suspesa l’obligació fins el 31 de DESEMBRE de 2021 de convocar i celebrar Juntes de les Comunitats de propietaris.

El darrer pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins la celebració de la Junta Ordinària, en la qual, quan es faci, s’ha de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs.

La suspensió de l’obligació de convocar Juntes de Comunitat, s’entén, sens perjudici, que la comunitat pugui celebrar juntes a iniciativa del president o a petició d’almenys un 20% de les persones propietàries amb dret a vot i que representin un coeficient del 20% com a mínim.

Les Juntes de Propietaris es poden celebrar:

  • PRESENCIALMENT: Recomanació de màxim 10 persones.
  • TELEMÀTICAMENT
  • ACORDS SENSE REUNIÓ (fins que es convoqui o celebri la Junta ordinària)

PISCINES COMUNITÀRIES:

D’acord amb la normativa vigent (apartat 9, punt 5 de la Resolució) en l’actualitat entenem que les PISCINES COMUNITÀRIES es poden utilitzar seguint les següents condicions:

  • Garantir que no es superi el 70% del seu aforament.
  • Establir un control d’accés.
  • Es poden obrir els vestidors, sempre i quan es garanteixi la ventilació mínima establerta en la normativa vigent.

Per a més informació podeu visitar la web del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.

D’altra banda, segueix el nostre contingut al BlocFacebook, Instagram o Twitter per a més contingut del sector.

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...