Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

L’Administració ha de justificar les comprovacions del valor dels immobles

febr. 10, 2023 | Inmobiliaria, Patrimoni

El Tribunal Suprem ha fallat que l’Administració ha de justificar les comprovacions del valor dels immobles que utilitza per determinar la quota a pagar en impostos com transmissions patrimonials o successions i donacions.

La sentència fa referència a un litigi entre una empresa i una comunitat autònoma per una liquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD).

“L’Administració ha de justificar, abans de comprovar, que hi ha alguna cosa que mereixi ser comprovada, és a dir, verificada en la seva realitat o exactitud per ser dubtosa la seva correspondència amb la realitat”, assenyala l’Alt Tribunal.

“La nostra doctrina sobre això el que exigeix ​​és la individualització de la valoració de l’element patrimonial sotmès a avaluo, mandat que també arriba a la valoració pericial quan es tracta d’establir-ho a efectes de determinar el deute tributari”.

La decisió de la sala del Contenciós deriva del recurs d’una societat que va adquirir una finca i va presentar una autoliquidació en què la valorava en 408.000 euros, per la qual cosa va abonar per AJD 6.120 euros. La Conselleria d’Hisenda de la comunitat, tot i això, va taxar la propietat en 1,06 milions a través d’un dictamen de pèrits de l’Administració i va exigir el pagament de 10.419,59 euros.

“L’aplicació d’aquest mètode per rectificar el valor declarat pel contribuent exigeix ​​que l’Administració expressi motivadament les raons per les quals, segons ell, aquest valor declarat no es correspon amb el valor real, sense que sigui suficient per justificar l’inici de la comprovació la mera discordança amb els valors o coeficients generals publicats pels quals es multiplica el valor cadastral”, assenyala el text de la sentència datada el 23 de gener.
La decisió afegeix que aquest mètode permet a més invertir la càrrega de la prova, obligant el contribuent a provar que el valor comprovat obtingut no es correspon amb el real.

“Si el preu de compravenda està pactat entre les parts i no hi ha circumstàncies anòmales, per què l’Administració ho hauria de comprovar? Hi ha la presumpció de veracitat a favor dels contribuents en matèria tributària”, explica Manuel Esclapez, del grup d’experts en hisendes locals i cadastre d’AEDAF (Associació Espanyola d’Assessors Fiscals).

Esclapez aclareix que la sentència es basa en una anterior sentència, del 2018, en què el Suprem determinava que el sistema de taxació que multiplicava el valor cadastral d’un immoble per un coeficient o índex no era idoni “per la seva generalitat i manca de relació amb el bé concret”.

Per això, Hisenda va dissenyar el 2021 un nou model, en vigor des de l’any passat: el nou valor de referència. Aquesta dada calcula el valor dels immobles, basant-se en dades cadastrals sobre els immobles de la zona i de compravendes davant de notari. Molts fiscalistes i analistes immobiliaris van alertar que aquest sistema causa un increment de la càrrega fiscal, a més de la inversió de la prova: si abans era el contribuent qui declarava el preu de l’immoble i l’Administració comprovava, ara és l’Administració que en determina el valor i el comprador qui ha de recórrer després si considera que no coincideix amb el real.

Nou valor de referència

Fonts del Ministeri d’Hisenda recorden que la fallada recent del Suprem no afecta el valor de referència. Subratllen que es va dissenyar amb el propòsit de limitar la litigiositat entre contribuents i Administració i donar seguretat jurídica, abandonant el model de comprovació de valors declarats pels ciutadans a favor de declaracions amb el valor de referència com a import mínim de base imposable. A més, afegeixen que la sentència fa referència a una actuació duta a terme per una comunitat autònoma, en referir-se a un tribut cedit, i no per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Esclapez confirma que la sentència recent afectarà les transaccions basades en el valor de mercat i no aplicarà de forma directa al valor de referència, un sistema que en la seva opinió tampoc està solucionant els problemes de litigiositat i que AEDAF ha recorregut. “Segueix sense respondre a un sistema de valoració individualitzat”, argumenta.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

Per a què serveix la nota simple d’un habitatge?

Per a què serveix la nota simple d’un habitatge?

Benvingut al blog de Solfinc! Si alguna vegada has pensat a comprar un habitatge a Barcelona, segurament t'has trobat amb termes legals que poden semblar confusos. Un dels documents més importants en qualsevol transacció immobiliària és la nota simple. Saps per a què...

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

A Solfinc, sabem que la seguretat i el bon funcionament dels ascensors a la teva comunitat són essencials. Els nostres administradors de comunitats estan sempre al dia amb les últimes normatives i regulacions per assegurar-te la millor gestió. El passat 1 de juliol va...

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Vendre un pis de manera ràpida i obtenir el millor preu possible pot ser tot un desafiament, però amb les estratègies adequades, és totalment assolible. En aquest article, explorarem consells efectius que t'ajudaran a optimitzar el procés de venda, assegurant els...