Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

La Generalitat de Catalunya ofereix ajudes de fins a 2000 Euros als autònoms afectats pel Coronavirus (COVID-19).

abr. 13, 2020 | Últimes entrades

En aquests dies en què el confinament s’ha apoderat de nosaltres, molts sectors s’estan veient afectats econòmicament atès que no podem realitzar la nostra vida diària normal.

S’estan prenent mesures i una d’elles és en relació amb els autònoms, aprovada el 3 d’abril. Aquesta mesura consta principalment amb facilitar ajudes de fins a 2.000 euros als autònoms per a compensar les pèrdues causades per la Covid-19.

Quins requisits haig de complir per a sol·licitar-la?

Ser autònom amb domicili fiscal a Catalunya (no s’inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, societats civils privades, comunitats de béns, col·laboradors…).
No disposar d’ingressos alternatius. A més, la base imposable de l’última declaració de la renda disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros.
Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat, la Seguretat Social. En cas contrari, s’ha de disposar la corresponent resolució de pròrroga, moratòria o qualsevol altra condició especial dels deutes.
Estar donat d’alta en el RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.
– No disposar de cap prestació des de l’1 de març de 2020 del programa de Garantia Juvenil per a afavorir l’acte d’ocupació de joves.
Haver suspès l’activitat econòmica a causa de l’aplicació del Reial decret 463/2020 (modificat pel Reial decret 465/2020 i normes concordants).
– Haver sofert una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació durant el mes de març, a conseqüència de la Covid-19.

Compleixo els requisits, però quin és l’import de l’ajuda?

L’import de l’ajuda és d’entre 100 i 2.000 euros. Cal tenir en compte que l’import total que es destinarà a aquestes ajudes és de 7.500.000 d’euros. Una vegada esgotat aquest pressupost, no es concedirà cap ajuda més.

Com i quan puc sol·licitar-la?

Com totes les gestions que s’estan realitzant mitjançant l’Estat d’Alarma, la sol·licitud de l’ajuda es realitza de manera telemàtica, emplenant el formulari que proporciona la Generalitat de Catalunya en el seu web.
Per a realitzar la sol·licitud, accedir a la informació oficial de l’ajuda, la documentació i altres dades, pot fer clic en aquest enllaç.

El termini per a presentar la sol·licitud és com a màxim fins al 5 de maig.

Aval ICO Habitatge: Tot el que necessites saber

Aval ICO Habitatge: Tot el que necessites saber

En el canviant panorama del mercat immobiliari espanyol, trobar solucions efectives que facilitin l'accés a l'habitatge és una prioritat tant per a individus com per a famílies. Conscient d'aquesta necessitat, el Govern va anunciar a mitjans de 2023 una de les mesures...

Què cal fer per a recuperar la fiança d’un lloguer?

Què cal fer per a recuperar la fiança d’un lloguer?

Recuperar la fiança d'un lloguer és un procés que genera molts dubtes entre els inquilins en finalitzar el seu contracte d'arrendament. A continuació, desglossarem pas a pas les accions necessàries per a assegurar la devolució íntegra de la teva fiança, des de complir...