Mesures excepcionals per a les Juntes de Propietaris fins el 31 de desembre

maig 18, 2021 | Últimes entrades

Segueix vigent el Decret Llei 53/2020 de 22 desembre que prorroga i modifica el Decret Llei de 10/2020 de 27 de març, sobre les mesures excepcionals on es suspèn l’obligació de convocar i celebrar Juntes de Propietaris fins el 31 de desembre de 2021. Per tant, també queden prorrogats fins aquella data el pressupost i els càrrecs de la Junta.

Ens trobem temporalment en una situació on es prenen mesures excepcionals en tots els àmbits, com es la de suspendre l’obligació de convocar juntes de propietaris, on es limita exclusivament als casos en els quals es pugui justificar que l’adopció d’aquell acord no pugui demorar-se per a l’any vinent. En aquest cas, les Juntes de Propietaris es poden celebrar:

  • PRESENCIALMENT: Respectant les mesures sanitàries, actualment màxim 6 persones.
  • TELEMÀTICAMENT: A través dels mitjans que estableix l’article 312.5.2. del Codi Civil de Catalunya i garantint la identificació dels assistents la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenció i l’emissió de vot.
  • ACORDS SENSE REUNIÓ: Mentre no es convoqui i celebri la Junta Ordinària, a instància del president de la Comunitat es poden prendre “acords sense reunió” amb els requisits de l’art. 312.7 del CCC (emissió de vot per correspondència postal o telemàtica, garantint els drets d’informació i de vot, i que quedi constància de la recepció dels vots). *Et recordem que a la convocatòria “d’acords sense reunió” és imprescindible fixar el termini per a l’emissió i recepció dels vots, el qual ha de ser com a mínim de 8 dies.

S’ha de tindre en compte que el darrer Pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la Junta Ordinària, en la qual, quan es faci, s’ha de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs. A més, la suspensió de l’obligació de convocar Juntes de Comunitat, s’entén sens perjudici que la comunitat pugui celebrar Juntes a iniciativa del president o a petició d’almenys un 20% de les persones propietàries amb dret a vot i que representin un coeficient del 20% com a mínim.

Si necessites informació sobre aquest tema o qualsevol altre, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de la nostra pàgina web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el Blog, Facebook , Instagram o Twitter per a més contingut de sector.

És obligatori tenir extintors a la comunitat de propietaris?

És obligatori tenir extintors a la comunitat de propietaris?

La seguretat en una comunitat de propietaris és una responsabilitat compartida, i els extintors tenen un paper crucial en la protecció de tots els residents. Ja tractem en un article anterior la normativa de la protecció contra incendis als pàrquings. En aquest...