Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

La normativa de les portes de garatge: Tot el que has de saber

oct. 3, 2023 | Comunitats

Les portes de pàrquing són una part fonamental de qualsevol estructura destinada a estacionament de vehicles. Garanteixen, no sols la seguretat dels vehicles i els seus propietaris, sinó també la integritat del lloc en si. Per mantenir un ambient segur i funcionament sense problemes, és essencial adherir-se a certes normatives de seguretat i fer un manteniment preventiu adequat. En aquest article, explorarem la importància de la normativa de les portes de pàrquing.

La normativa de les portes de pàrquing

Una porta de pàrquing ha d’estar fabricada segons les directrius de la norma UNE-EN 13241-1:2004 quant a matèria de seguretat i estar sotmesa a un manteniment preventiu tal com indica la norma UNE 85635:2012. Per què aquestes dues normes són obligatòries? Ho expliquem a continuació:

Una norma UNE no és de compliment obligat, sinó que és de caràcter voluntari. Exceptuant si les autoritats reglamentàries decideixen convertir-la en compliment obligat.

Tot i així, en matèria de seguretat per a les portes motoritzades, en ser una norma per a un producte o servei específic, és de caràcter obligatori i serveix perquè el fabricant demostri el compliment de seguretat i qualitat de les regulacions europees (norma UNE-EN 13241 -1:2004).

Al Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB SI) i al Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (DB SUA) del Codi Tècnic de l’Edificació es fa referència a la norma UNE 85635:2012 que tracta dels “ Requisits específics del manteniment per a les portes motoritzades”, per tant, estant inclosa al CTE també és de caràcter obligatori.

La normativa de les portes de garatge és vital, ja que aquestes ofereixen una seguretat vital als pàrquings comunitaris.

A continuació farem esment a la seguretat i manteniment a les portes motoritzades dels pàrquings:

 1. Aspectes més destacables de la Norma UNE-EN 13241-1:2004 en matèria de seguretat de les portes automatitzades.
  1. A partir del maig del 2005 és obligatori que les portes dels garatges, de les indústries i dels comerços portin el marcatge CE com a distintiu del compliment de la norma UNE-EN 13241-1:2004 en matèria de seguretat, a més la porta haurà de disposar de la documentació següent: Factura, placa marca CE, declaració de conformitat signada i segellada i manual dús i manteniment.
  2. A les portes instal·lades abans de maig de 2005 no és obligatori que s’adaptin a la norma esmentada, només serà obligatori el compliment de les mesures de seguretat si s’aplica alguna modificació d’importància.
  3. La norma UNE 13241-1:2004 estableix els requisits mínims per complir la normativa de seguretat, i aquests són els següents:
   • Contracte de manteniment.
   • Bandes de seguretat de sistema anti-aixafament.
   • Fotocèl·lula exterior i interior.
   • Frontisses i sistema protector de cisalladura.
   • Atur d’emergència.
   • Sistema que eviti la caiguda lliure de la porta basculant en cas de trencament d‟un cable.
   • Com a sistemes opcionals tenim els components següents: llum de senyalització, semàfor i llaç magnètic per evitar l’accionament de la porta sense vehicle.
 2. El manteniment preventiu de la porta automàtica en aplicació de la Noma UNE-85635:2012:
  • Anteriorment a la Norma UNE 85635:2012 l’obligatorietat del manteniment s’havia de cercar a la Llei de Propietat Horitzontal.
  • Aquesta norma estableix la periodicitat mínima del manteniment i la revisió recomanada, que es resumeix en aquesta taula per a l’ús de garatge i residencial:normativa de les portes de pàrquing
  • A més, la norma regula el següent:
   • Les obligacions de les empreses mantenidores.
   • Les obligacions del propietari.
   • La importància del llibre de manteniment i el contingut.

Complir amb la normativa de les portes de pàrquing i dur a terme un manteniment preventiu adequat són aspectes fonamentals per garantir la seguretat i la funcionalitat de les portes de pàrquing. La inversió en seguretat i manteniment adequat no sols compleix les regulacions, sinó que també promou la confiança i la tranquil·litat dels usuaris dels espais d’estacionament.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

Què és el coliving i per què està en auge a Barcelona?

Què és el coliving i per què està en auge a Barcelona?

En la sempre vibrant i cosmopolita ciutat de Barcelona, una tendència emergent està guanyant popularitat entre els joves professionals i estudiants: el coliving. Aquesta innovadora manera de viure combina la comoditat d'una llar amb serveis compartits i un ambient...