Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Amb el nou any, nova llei hipotecària. Tot el que has de saber!

gen. 10, 2019 | Patrimoni

Dos anys i nou mesos més tard, encara a l’espera de ser ratificada pel Senat i ser publicada en el BOE, el Congrés dels Diputats ha donat el vistiplau a la Llei Reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

La llei, que entrarà en vigor aproximadament aquest març, afecta a tots els hipotecats que signin un préstec després de la seva publicació en el BOE. Així i tot, sí que afectarà aquells contractes firmats amb anterioritat si són objecte de novació o subrogació amb posterioritat a la seva entrada en vigor.

Per tant, què hem de saber si signarem una hipoteca amb la nova llei vigent?

• MÉS PROTECCIÓ
Com a clients, podrem disposar del contracte un mínim de deu dies abans que anem a signar-lo. Així, tindrem el temps suficient per a llegir, resoldre dubtes i dialogar qualsevol discrepància que pugui sorgir. A més, el banc avaluarà en profunditat la solvència del futur hipotecat, consultant l’historial creditici d’aquest en el Banc d’Espanya.

• NOTARI
Amb la nova llei, el titular haurà d’acudir al notari un mínim de dues vegades perquè aquesta pugui ratificar que el titular coneix el producte que està contractant. Aquestes reunions es faran una primera vegada sense l’entitat, per a poder realitzar preguntes i resoldre dubtes. La segona vegada, l’entitat ja serà present per a així poder realitzar la signatura del contracte hipotecari. És més, el contractant haurà de respondre un qüestionari i així demostrar que coneix els secrets del seu contracte. Es lliurarà un manifest signat pel prestatari, on declararà haver rebut la documentació.

• DESPESES
Un altre dels punts més destacats. Amb aquesta llei, hi ha un nou repartiment de despeses a l’hora de formalitzar la hipoteca i el client només pagarà la taxació. La resta de les despeses (gestoria, IAJD, notaria i les despeses del registre) seran abonades per la banca. Això suposa un gran estalvi en formalitzar el contracte, perquè la taxació pot rondar entre els 300 i 600 euros i el client podrà triar lliurement els taxadors, que podran ser persones físiques.

• NO MÉS CLÀUSULES SÒL
La nova llei prohibeix les clàusules sòl perquè en les operacions amb interès variable no es pugui fixar un límit a la baixa del tipus d’interès. Així, el client podrà beneficiar-se de les caigudes de l’Euríbor.

• LES VINCULACIONS
La nova llei estipula que les entitats no podran imposar els seus productes vinculats, però sí que podran donar bonificacions pels productes contractats.

• COMISSIÓ OBERTURA
Moltes entitats cobraven de res fins al 2% com a comissió d’obertura del préstec. La nova norma, encara que no les prohibeix, estableix que aquesta taxa es reportarà només una vegada i que englobarà la totalitat de les despeses d’estudi, tramitació i concessió del préstec.

• SUBROGACIÓ I NOVACIÓ
El client serà lliure de canviar de banc o millorar la seva hipoteca en qualsevol moment. Fins i tot el client amb préstec anteriors a la llei, podrà subrogar sense costos la seva hipoteca.

• PROTECCIÓ EN CAS D’EMBARGAMENT
La llei protegirà als hipotecats en cas d’embargament. Ara, si es deixa de pagar la hipoteca en la primera meitat, es procedirà al desnonament als 12 mesos i no als 3 mesos. En canvi, si es deixa de pagar en la segona meitat, trigaran 15 mesos a executar el desnonament.

• MENORS COMISSIONS
Finalment, les comissions d’amortització anticipada per a hipoteques de tipus fix baixen a la meitat – el 2% durant els 10 primers anys i després 1,5%. El client però, haurà de triar el tipus d’amortització a 3 o 5 anys quan la seva hipoteca sigui tipus variable.

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...