Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Nou sistema de cotització d’autònoms i millora la protecció del cessament d’activitat – RD Llei 13-2022

ag. 8, 2022 | Notícies de PIMES i autònoms

A continuació us aportem un breu resum dels aspectes més importants del Reial Decret-Llei 13/2022, de 26 de juliol de 2022, pel que s’estableix un nou sistema de cotització d’autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat.

Aquesta reforma entrarà en vigor a partir de l’1 de gener del 2023, i en els propers tres anys es desenvoluparà progressivament un sistema de quinze trams que determinarà un nou sistema de cotització d’autònoms, assentant les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets.

Aquest sistema de cotització d’autònoms s’aplicarà per ingressos reals entre el 2026 i el 2031, el qual contemplarà el desplegament de l’escala de trams d’ingressos i bases de cotització al llarg d’un període màxim de sis anys, i el 2032 ja estarà implantat amb les bases definitives, en funció dels rendiments anuals obtinguts i comunicats per la corresponent Administració Tributària a partir de l’exercici següent.

Cal també ressaltar l’obligació de l’autònom d’informar a la Tresoreria de la Seguretat Social i a l’Administració Tributària les dades necessàries per a la regularització de les bases de cotització. A continuació podeu accedir a la Taula de bases per a l’any 2023-2025.

En aquest decret es defineix el concepte de rendiments nets, fonamental per al nou sistema, aquests es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses generades en exercici de l’activitat i necessàries per a l’obtenció d’ingressos de l’autònom.

Sobre aquesta quantitat, s’aplica addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% per als autònoms societaris) i amb el resultat es determinarà la base i la quota corresponent del nou sistema de cotització d’autònoms.

Al final de l’exercici fiscal i una vegada coneguts els rendiments nets anuals, s’han de regularitzar les cotitzacions, i s’han de retornar o reclamar quotes en cas que el tram de rendiments nets definitius estigui per sota o per sobre de l’indicat per les previsions durant l’any.

Les quotes mensuals a la Seguretat Social aniran des dels 230 euros al mes fins als 500 euros al mes el 2023 i dels 200 euros al mes als 590 euros al mes el 2025, sempre en funció dels rendiments nets.

Els autònoms amb ingressos més baixos experimentaran una reducció de la quota de més del 30% respecte a l’actual. Els treballadors autònoms amb rendiments per sota del SMI, entre els quals abunden joves i dones, pagaran quotes entre 200 i 260 euros al mes el 2025. Aquest any, els trams de rendiment mitjà tindran quotes entre 290 i 294 euros mensuals i els que guanyen més 6.000 euros al mes, 590 euros.

Aquest sistema permetrà als autònoms canviar la seva quota en funció de la previsió d’ingressos nets (descomptant els costos de desenvolupar la seva activitat) fins a sis vegades l’any.

El text aprovat també fixa una quota bonificada per als nous autònoms de 80 euros durant dotze mesos, extensible a dotze mesos addicionals més quan els ingressos nets continuen sent baixos.

sistema de cotització d'autònoms

Trams, base i quota del nou sistema de cotització d’autònoms

Millora protecció del Cessament d’Activitat de Treballadors Autònoms (CATA)

S’amplien les modalitats del cessament d’activitat per millorar la cobertura de diferents contingències, com en cas d’una interrupció només parcial de l’activitat, i s’adapta als autònoms la protecció que proporciona als assalariats el mecanisme RED establert a la reforma laboral situacions de crisis cícliques o sectorials.

sistema de cotització d'autònoms

Millora de la protecció del Cessament d’Activitat de Treballadors Autònoms (CATA)

Quant a la normativa sobre la cotització, és d’esperar que la Llei de Pressupostos de l’Estat i normes de cotització per a l’any 2023 modifiquin o ampliïn alguns dels conceptes que es regulen en aquest Reial Decret-Llei, en conseqüència, tindran en el seu moment la deguda informació.

Per a més informació podeu visitar el resum que ha preparat el Col·legi d’administradors de Finques de Barcelona-Lleida.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través dels formularis de la web. D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram Twitter per més contingut del sector.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...