Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Nova factura de la llum: Els meus veïns poden queixar-se si poso la rentadora a la nit? Em poden multar?

juny 7, 2021 | Últimes entrades

Posar la rentadora a la nit s’ha convertit en una alternativa per a molts consumidors arran de l’entrada en vigor de la nova factura de la llum, que distingeix tres trams horaris en funció del seu cost, sent de 00.00 a 08.00 hores el més barat. No obstant això, els sorolls ocasionats per aquesta mesura són incompatibles amb l’estalvi en la majoria de grans ciutats espanyoles, que fixen límits acústics inferiors en aquesta franja horària fins i tot als del centrifugat de la rentadora.

Barcelona compta amb una ordenança municipal en contra de l’ús d’electrodomèstics a la nit, una pràctica habitual a causa de la nova factura de la llum. Aquesta ordenança prohibeix l’ús de rentadora i altres electrodomèstics a la nit, en la denominada “hora vall” de la nova tarifa de la llum a causa del soroll que provoquen. El seu incompliment pot donar lloc a multes econòmiques, com demostren algunes sentències que han sancionat l’ús de rentavaixella o rentadores a la nit si no hi ha un aïllament correcte de l’habitatge.

De fet, quan es compleix una setmana de la posada en marxa de la nova factura de la llum, el funcionament d’aquests aparells durant la nit ja ha ocasionat algunes discrepàncies entre veïns.

Llavors, els meus veïns poden queixar-se si poso la rentadora a la nit per la nova factura de la llum?

Sí. Els nivells de sorolls màxims en les comunitats de propietaris estan regulats, entre altres, en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, la Llei de Propietat Horitzontal, la Llei del Soroll, així com altres decrets autonòmics o ordenances municipals de Protecció del Medi Ambient Urbà.

A més, hi ha una previsió en el Codi Civil sobre les normes de bona convivència que també prohibeix les emissions indegudes en els habitatges dels veïns. Amb tota aquesta normativa es prohibeix qualsevol tipus d’emissió que perjudiqui el normal gaudi de l’habitatge.

Com està regulat en les comunitats de veïns?

La Llei de la Propietat Horitzontal estableix en el seu article 7 que el president, a iniciativa pròpia o dels propietaris o inquilins afectats requerirà a qui realitzi les activitats prohibides la seva immediata cessació. No obstant això, sempre és recomanable intentar-ho per la via amistosa en un primer moment. “Si el primer contacte personal és inútil, no hi haurà més remei que gestionar-ho a través de la comunitat de propietaris si hi ha una disposició a això o amb reclamacions particulars”, subratlla l’advocat. En casos extrems, la comunitat pot instar un procediment civil prèvia convocatòria d’una junta i d’acord entre els veïns.

I en la legislació municipal?

Les recomanacions del Govern d’Espanya xoquen frontalment amb les ordenances municipals d’algunes ciutats espanyoles com Barcelona, on està prohibit l’ús d’electrodomèstics sorollosos a partir de les 21.00 hores de la nit. Aquells que fessin ús d’algun electrodomèstic a partir de l’hora establerta s’enfrontarien a una sanció que oscil·la entre els 750 i 3.000 euros.

És diferent si estic de lloguer?

No té transcendència. En la via administrativa no importa si la infracció la realitza el propietari o l’inquilí: cal atendre la persona que realitza l’acte. En la via civil, per part seva, s’acordarà requerir al propietari. Però és igual qui l’ocupi, el procediment és el mateix.

A quants decibels em poden cridar l’atenció?

Els nivells màxims de soroll (mesurats en decibels) varien en funció de l’estada interior de l’habitatge on ens trobem (dormitoris, estades, cuina i bany…) i de la franja horària del soroll. L’Ordenança municipal de Barcelona preveu que el límit per a l’horari diürn és de 30-40 decibels i durant la nit el topall està entre els 25 i els 30 decibels.

Estalviar en la nova factura de la llum: Quant soroll fa una rentadora a la nit?

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) assenyala que el nivell de soroll durant el cicle de rentada se situa entre 46 decibels (dBA), en el millor dels casos, i 57 dBA, en el pitjor. Quant al centrifugat, aquest pot oscil·lar entre 58-70,5 dBA, unes xifres que superen els límits marcats per l’ordenança municipal de Barcelona.

Quina multa em podrien posar per usar una rentadora a la nit per a estalviar amb la nova factura de la llum?

Com hem dit anteriorment, a Barcelona, qui faci ús d’algun electrodomèstic a partir de les 21:00h s’enfronta a una sanció que oscil·larà entre els 750 i 3.000 euros.

I si em denuncien els veïns?

Segons expliquen des de l’OCU, si la sentència és estimatòria, a més del cessament immediat de l’activitat, podria exigir-se una indemnització i la privació del dret a l’ús de l’habitatge o local per un període de fins a tres anys i la fi del contracte si és inquilí. En la demanda convé incloure a tots els residents en l’habitatge, ja que quan hi ha indemnització es concedeix per cada afectat.

Si necessites informació sobre aquest tema o qualsevol altre, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de la nostra pàgina web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el Blog, Facebook , Instagram o Twitter per a més contingut de sector.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...