Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Nova normativa de seguretat per a ascensors: Com afecta a la teva comunitat?

abr. 26, 2024 | Comunitats, Últimes entrades

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha anunciat recentment la publicació de la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 d’Ascensors, un nou reglament que estableix les bases per a la posada en servei, modificació, manteniment i inspecció dels ascensors a Espanya. Aquest decret busca millorar significativament la seguretat en l’ampli parc d’elevadors del país, amb un enfocament en aquells equips que ja tenen una considerable antiguitat. A Solfinc, estem preparats per a ajudar-los a gestionar el manteniment de l’ascensor de la seva comunitat mitjançant el nostre servei d’administració de comunitats, assegurant el compliment de les noves regulacions i millorant la seguretat i eficiència de les seves instal·lacions.

Context i justificació del nou Decret

Amb més d’un milió d’ascensors registrats a Espanya en finalitzar 2019, i prop de 400.000 d’aquests operant per més de 30 anys, la renovació de la normativa en matèria de seguretat industrial era necessària. El Govern ha destacat que la regulació de la posada en servei, modificació, manteniment i inspecció d’ascensors era necessària per a adaptar-se a les noves exigències i realitats tecnològiques, la qual cosa ha estat ratificada amb l’aprovació del Reial decret en el Consell de Ministres del passat 2 d’abril. A més, s’incrementarà la seguretat del parc d’ascensors existent per un cost d’uns 708 milions d’euros a abordar en set anys.

Principals millores introduïdes

Avanços en seguretat i funcionalitat

La norma inclou diverses millores substancials destinades a incrementar la seguretat dels usuaris:

  • Millora de l’anivellament de la cabina: Assegurant una parada precisa al nivell del pis per a evitar caigudes i ensopegades.
  • Sistemes avançats de detecció en portes: Implementant cortinetes que no només detecten obstruccions de manera puntual, sinó que ofereixen una protecció integral.
  • Prevenció de moviments incontrolats: Tant en repòs amb portes obertes com durant el moviment ascendent, garantint que la cabina no realitzi desplaçaments perillosos.

Modernització tecnològica

  • Comunicació bidireccional en cabina: Per a millorar l’assistència en cas d’emergències.
  • Substitució de components obsolets: Com a guies de fusta per alternatives més segures i duradores.
  • Implementació de dispositius de control de càrrega i modernització del contrapès: Per a assegurar el correcte equilibri i funcionament del sistema.

Procediment per a la posada en servei

L’entrada en vigor d’un ascensor sota la nova normativa exigeix la presentació d’una fitxa tècnica de la instal·lació, declaració CE de conformitat, manual de funcionament, contracte de manteniment i un certificat d’inspecció inicial favorable, garantint així que tots els sistemes compleixen amb els estàndards de seguretat i qualitat requerits.

Inspeccions i manteniment

Segons el text publicat en el BOE, la norma defineix les responsabilitats del titular de la instal·lació i de les empreses de manteniment. Les inspeccions podran ser de diferents tipus, incloent-hi inspeccions inicials, periòdiques, després de modificacions o després d’accidents. Aquestes disposicions asseguren que tots els ascensors es mantinguin no només operatius sinó en condicions òptimes de seguretat. La nova regulació estableix un calendari d’inspeccions periòdiques:

  • Cada dos anys per a edificis industrials o de pública concurrència.
  • Cada quatre anys per a edificis residencials amb més de 20 habitatges o més de quatre plantes.
  • Cada sis anys per a la resta d’instal·lacions.

Les inspeccions categoritzen els defectes com a lleus, greus o molt greus, amb les corresponents accions correctives per a assegurar que l’ascensor torni a servei de manera segura.

Transició reguladora i disposicions per a ascensors existents

El Reial decret 355/2024 i la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 entraran en vigor l’1 de juliol de 2024. Fins a aquesta data, aquesta nova normativa conviurà també amb el Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual es va aprovar la primera versió de la ITC AEM 1 (Disposició final cinquena).

Els ascensors posats en servei amb data anterior a l’1 de juliol de 2024, es regiran per les prescripcions del reglament que els hagi estat aplicable en el moment de la seva posada en servei quant a requisits de seguretat. No obstant això, pel que fa a manteniment, inspeccions i modificacions, s’hauran d’ajustar al que s’estableix en la nova ITC AEM 1. A més, independentment de la normativa aplicada inicialment, tots els ascensors hauran de sotmetre’s a les adaptacions necessàries per a incrementar la seguretat, segons s’estableix en la disposició addicional quarta, que detalla les mesures exposades anteriorment.

Rol de Solfinc en la gestió d’ascensors

A Solfinc, com a experts en administració de comunitats, ens comprometem a gestionar eficaçment qualsevol problema relacionat amb els ascensors de la seva comunitat, assegurant l’adaptació a la nova normativa i el compliment de totes les mesures de seguretat i manteniment requerides.

El Reial decret 355/2024 és un pas significatiu cap a la millora de la seguretat i eficiència dels sistemes d’ascensors a Espanya. Amb la seva entrada en vigor el pròxim 1 de juliol, és fonamental que els propietaris i administradors d’edificis es preparin per a implementar aquests canvis crítics.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...