Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Nova pròrroga de suspensió de desnonaments

gen. 8, 2024 | Últimes entrades

Al món dinàmic de l’administració de finques a Barcelona, és essencial estar al dia amb les últimes normatives legals. A Solfinc, comprenem la importància de mantenir informats els nostres clients sobre canvis legislatius significatius. Recentment, el Reial decret llei ha implementat extensions crucials en la suspensió de desnonaments, una mesura que afecta tant propietaris com arrendataris a la nostra vibrant ciutat. Aquí desglossem el que heu de saber sobre aquesta important actualització.

Pròrroga fins a desembre de 2024

El govern ha prorrogat les mesures de protecció per a llars vulnerables fins al 31 de desembre del 2024, segons l’article 87 del Reial Decret Llei 11/2020 del 31 de març de mesures urgents per afrontar la COVID-19. Aquesta extensió és vital per a aquells que enfronten procediments judicials de desnonament del seu habitatge habitual a causa de dificultats econòmiques agreujades per la pandèmia de la COVID-19.

Qui se’n beneficia?

Aquesta pròrroga beneficia principalment els arrendataris que poden demostrar la seva vulnerabilitat econòmica. És crucial per als llogaters proporcionar evidència de la seva situació financera per acollir-se a aquesta mesura.

Procediment judicial

Durant els judicis verbals relacionats amb reclamacions de rendes o expiració del contracte de lloguer, els arrendataris poden sol·licitar una suspensió extraordinària del desnonament o llançament. El jutge avaluarà cada cas individualment, considerant tant les circumstàncies de l’arrendatari com la situació de l’arrendador.

A més de les mesures ja esmentades, és crucial ressaltar una altra extensió important en la suspensió de desnonaments, específicament adreçada a les persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta ampliació, que s’estén fins al 31 de desembre de 2024, inclou casos particulars definits als apartats 2, 4 i 7 de l’article 250.1 de la Llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil.

Quins casos cobreix aquesta extensió?

Aquesta suspensió addicional s’aplica als desnonaments i llançaments de persones vulnerables en situacions en què:

  • El propietari de l’immoble és un gran tenidor, és a dir, té més de 10 propietats.
  • Les persones que habiten l’immoble es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d’acord amb l’article 5 del RDL 11/2020, a conseqüència de l’emergència sanitària causada per la COVID-19.

Exclusions específiques

És important destacar que aquesta suspensió no s’aplica a tots els escenaris. S’exclouen específicament els casos en què:

  • L’immoble és la residència habitual o segona residència del propietari.
  • L’immoble estigui cedit legalment a una altra persona que el tingui com a residència habitual o segona residència.
  • L’ocupació de l’immoble s’ha realitzat mitjançant intimidació o violència.
  • Hi ha indicis d’activitats il·lícites dins de l’immoble.
  • L’immoble estigui destinat a habitatge social i ja hagi estat assignat a un sol·licitant.
  • L’ocupació de l’immoble hagi passat després de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei.

Compensacions per a propietaris

Els propietaris afectats per aquesta suspensió podran sol·licitar compensacions fins al 31 de gener de 2025, segons els articles 89 i 90 del Reial decret llei. Per això, han de presentar una justificació raonada al moment de la sol·licitud. S’ha establert un procediment específic per tramitar aquestes compensacions.

Claus per a propietaris i arrendataris

  • Per a propietaris: Si la vostra propietat està subjecta a un procediment de desnonament suspès, exploreu les opcions de compensació disponibles. En presentar la sol·licitud de compensació, ha de formular una exposició raonada de la justificació que considera procedent.
  • Per a llogaters: Assegureu-vos de conèixer els vostres drets i de poder demostrar la vostra situació de vulnerabilitat econòmica. A l’article 90 es regula el procediment per a la presentació, tramitació i resolució de les sol·licituds formulades pels arrendataris.

En resum, la nova pròrroga en la suspensió de desnonaments és una mesura crucial que reflecteix la contínua adaptació a les circumstàncies econòmiques i socials actuals. Des de Solfinc, com la seva administradora de finques de confiança, ens comprometem a mantenir-lo informat i assistir-ho a cada pas del camí. Entenem que aquestes regulacions poden ser complexes i som aquí per oferir-vos l’assessorament i el suport necessaris. Si teniu preguntes o necessiteu ajuda per entendre com aquestes mesures us afecten, sigui com a propietari o llogater, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. La seva tranquil·litat i seguretat són la nostra prioritat.

Què cal fer per a recuperar la fiança d’un lloguer?

Què cal fer per a recuperar la fiança d’un lloguer?

Recuperar la fiança d'un lloguer és un procés que genera molts dubtes entre els inquilins en finalitzar el seu contracte d'arrendament. A continuació, desglossarem pas a pas les accions necessàries per a assegurar la devolució íntegra de la teva fiança, des de complir...

Es pot prohibir l’ús de zones comunes a un veí morós?

Es pot prohibir l’ús de zones comunes a un veí morós?

La convivència en comunitats de propietaris comporta unes certes obligacions, entre elles, la puntualitat en el pagament de les quotes comunitàries. Però, què succeeix quan un veí no compleix amb aquestes responsabilitats financeres? És possible restringir el seu...

Qui ha de pagar els honoraris d’una immobiliària?

Qui ha de pagar els honoraris d’una immobiliària?

La qüestió de qui ha d'assumir els honoraris d'una agència immobiliària és un tema recurrent i de vital importància tant per a venedors com per a compradors en el mercat immobiliari. Aquest article es proposa buidar els dubtes al voltant d'aquest interrogant, aportant...