Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Revolucionant el sector immobiliari: Nova signatura online davant de notari

nov. 13, 2023 | Últimes entrades

La signatura online davant de notari arriba a Espanya per primera vegada, per tramitar contractes, constituir societats, o nomenar administradors de forma telemàtica, a distància. Es pot realitzar des del 9 de novembre i es farà mitjançant videoconferència i l’autorització i la signatura dels documents requerits en cada cas es durà a terme a través de la seu electrònica notarial, a la qual s’accedeix a través del Portal Notarial del Ciutadà.

La signatura online davant de notari: Obrint fronteres

La possibilitat que els notaris utilitzin signatura online donaran resposta a l’exigència de la Unió Europea de permetre que qualsevol ciutadà, dins o fora de la Unió Europea, pugui constituir una societat limitada en un altre país membre sense necessitat de presència física, un requisit que va ser incorporat a la legislació espanyola el maig passat (Llei 11/2023) donant sis mesos als notaris per adaptar els seus sistemes informàtics i aplicar-la.

Aquest fet representa un avenç crucial en l’adaptació a les tecnologies modernes. Aquest canvi no només accelera els processos, sinó que també facilita la participació de totes les parts involucrades, independentment de la ubicació geogràfica.

Agilitzar els tràmits societaris

La videoconferència permetrà agilitzar tràmits societaris que urgeixen a les empreses, o resoldre situacions societàries en què és difícil reunir presencialment totes les persones que hi haurien d’estar, perquè els legisladors han estès la possibilitat d’usar mitjans telemàtics a més tràmits que la mera constitució de societats que exigia la directiva.

A la llista de tràmits que es poden resoldre íntegrament online no n’hi ha cap dels que fan els particulars amb més freqüència, com la signatura de compravendes, préstecs o el testament.

Els límits de la signatura online davant de notari

La comprovació que les persones que signen papers ho fan lliurement i sense ser coaccionats és una tasca fonamental del notari. Per videoconferència només es pot veure un plànol del client, per la qual cosa el legislador no pot saber en quines condicions està la persona que està a l’altra banda de la pantalla i encara menys saber si s’estan produint circumstàncies negatives que afectin la seva decisió.

És per això que els tràmits purament telemàtics es redueixen a documents d’àmbit mercantil com a constitució de societats, ampliacions de capital, nomenament d’administradors, canvis de domicili de societats, actes de junta general, etc.

Agilitzant els tràmits més comuns

Que no es pugui realitzar la signatura online davant de notari de processos com el matrimoni, divorci, herències o hipoteques no vol dir que no puguin aprofitar el portal digital dels notaris i sistemes com la videoconferència per agilitzar aquests tràmits.

Poden fer telemàtiques totes les entrevistes prèvies d’assessorament, la consulta de documents o d’escriptures ja signades, i així només s’hauran de desplaçar fins a la notaria el dia de la signatura.

Tot i que aquests avenços accelerin els processos, la compravenda d’un immoble és un procés llarg i ple de matisos. Per això, és important comptar amb un assessor comercial si desitges valorar el teu pis per a la venda.

Un dels pocs tràmits, si no l’únic, que sí que podran fer per videoconferència els particulars és la tramitació de poders notarials online, sempre que no siguin poders generals, sinó per a una qüestió concreta, ja que es considera que, en aquest cas, les possibles conseqüències negatives són més limitades.

També es preveu que es puguin signar testaments en circumstàncies excepcionals de confinament per pandèmia.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...