Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Noves mesures urgents per a la sequera a Catalunya: Piscines com a refugis climàtics

maig 2, 2024 | Últimes entrades

El 16 d’abril de 2024, el Govern de Catalunya va aprovar un nou Decret llei que estableix mesures urgents per afrontar la seriosa sequera que afecta la regió. Entre les accions més destacables d’aquest decret, es troba la creació d’un cens de refugis climàtics, utilitzant piscines com a principals protagonistes. Aquesta iniciativa busca no només mitigar els efectes de les altes temperatures sinó també promoure un ús responsable de l’aigua en un moment crític de recursos limitats.

Piscines com a refugis climàtics: Una solució innovadora

Definició i objectius

El concepte de “Refugi Climàtic” ha estat introduït per proporcionar espais de confort tèrmic accessibles a la ciutadania durant les onades de calor. Les piscines, tant públiques com privades, seran reconvertides en centres de refrescament temporals. L’objectiu principal és garantir que la població, especialment els grups més vulnerables, pugui trobar un alleujament contra les temperatures extremadament altes. Els ajuntaments seran els encarregats de determinar quines piscines es podran omplir i reomplir d’aigua si es cataloguen com a refugis climàtics.

Característiques de les Piscines Refugi

  1. Inclusió en un cens de refugis climàtics: Les autoritats locals inclouran aquelles piscines que considerin essencials per afrontar les onades de calor. Si una piscina privada no està censada com a refugi climàtic, no es podrà omplir ni reomplir.
  2. Condicions uniformes de preus: Piscines privades, com les d’hotels o centres esportius, oferiran els mateixos preus que les instal·lacions públiques per garantir l’equitat.
  3. Reompliment restringit d’aigua: Es permetrà el reompliment de les piscines només amb la quantitat d’aigua indispensable per mantenir la qualitat sanitària, aplicant al mateix temps mesures d’estalvi d’aigua.

Implementació i gestió

Les piscines designades com a refugis climàtics seguiran un protocol establert per les autoritats competents. Aquestes inclouran tant instal·lacions públiques com privades (d’hotels, centres esportius, d’establiments turístics, d’equipaments comunitaris, de comunitats de propietaris, etc.) que hagin acordat amb l’ajuntament corresponent. Així, es mantindrà l’accessibilitat en condicions similars a les de les piscines públiques.

Desafiaments i consideracions

Encara que aquesta iniciativa és prometedora, presenta alguns desafiaments:

  • Normativa i seguretat: La falta d’una normativa clara sobre aforaments, seguretat, horaris i control d’accés podria generar incerteses en la gestió diària.
  • Implicacions fiscals i d’assegurances: No s’han especificat les implicacions fiscals per als propietaris ni les repercussions en les assegurances de les propietats.

Conclusions

Les piscines com a refugis climàtics representen una estratègia valuosa en la lluita contra els efectes de la sequera i la calor extrema a Catalunya. Aquestes instal·lacions no només ofereixen un refugi contra la calor, sinó que també promouen un ús més conscient i eficient de l’aigua en temps de recursos limitats. És necessari que les autoritats locals elaborin protocols clars i gestionin eficaçment aquestes mesures per assegurar el seu èxit a llarg termini. Aquest enfocament no només alleuja la pressió sobre els recursos naturals sinó que també millora significativament la qualitat de vida dels ciutadans en els mesos més càlids de l’any. Per a més informació sobre com la vostra comunitat pot implementar aquest nou decret, els nostres administradors de comunitats estan disponibles per ajudar-vos amb tot el procés i assegurar una transició suau cap a aquest nou model de gestió de recursos hídrics.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...